2023.gada 24.martā Nīderlandes uzņēmums Van Ansem Participaties BV iesniedza Latvijas valdībai paziņojumu par nolūku celt ieguldījumu prasību pret Latvijas Republiku par ieguldījumu aizsardzību vismaz EUR 56 miljonu vērtībā.

Tāpat dienu iepriekš pēc Van Ansem Participaties BV meitas sabiedrības SIA „Baltic Devon Mink“ pieteikuma tika ierosināta lieta Satversmes tiesā, lūdzot vērtēt likuma “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā“ atbilstību Satversmei.

Van Ansem Participaties BV grupas uzņēmumu nākotne Latvijā un veiktie ieguldījumi tiks zaudēti, ja Saeimas 2022.gada 22. septembrī pieņemtais likums “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā“ stāsies spēkā šobrīd paredzētajā kārtībā. Proti, ar šiem likuma grozījumiem Saeima bez kādām plašākām diskusijām vai konsultācijām ar nozares pārstāvjiem, sākot ar 2028.gada 1.janvāri pilnībā aizliedz konkrētu lauksaimniecības jomu – kažokādu dzīvnieku audzēšanu kažokādu ieguvei. Aizliegums attiecas arī jau uz esošajiem uzņēmumiem un neparedz nekādu kompensācijas mehānismu par veikto ieguldījumu un biznesa zaudēšanu.

Van Ansem Participaties BV ir paziņojis par nolūku spert visus nepieciešamos soļus savu ieguldījumu aizsardzībai, kas ietvers arī prasības celšanu par ieguldījumu aizsardzību un ciesto zaudējumu kompensāciju, ja likumā netiks paredzēts adekvāts kompensācijas mehānisms un saprātīgs pārejas periods.

Ja lieta nonāks līdz tiesai, šis būs pirmais ieguldījumu strīds, ko pēc Civilprocesa likumā noteiktās piekritības skatīs Ekonomisko lietu tiesa.

Van Ansem Participaties BV ieguldījumu aizsardzības strīdā pārstāv zvērināti advokāti Valts Nerets un Agita Sprūde. Satversmes tiesas procesā Baltic Devon Mink pārstāv zvērināti advokāti Andris Tauriņš un Katrīne Pļaviņa-Mika.