Mēs sniedzām juridisko palīdzību, kā arī pārstāvējām Latvijas klienta intereses saistībā ar strīdu, kas klientam radās ar preču pircēju no Gvinejas un kravas kuģa īpašnieku no Dānijas pēc tam, kad klients nosūtīja preces pircējam uz ostu Rietumāfrikas valstī.

Strīda būtība

Mūsu klients nosūtīja preces pircējam uz ostu Rietumāfrikas valstī. Kad kuģis bija sasniedzis Rietumāfrikas krastus, pircējs atteicās pieņemt preces un izvirzīja iebildumus gan par preces cenu, gan apjomu. Kamēr risinājās pārrunas starp klientu un pircēju, kuģis netika ielaists ostā. Līdz ar to kuģa īpašnieks uz fraktēšanas līguma pamata vērsās pret mūsu klientu ar prasību atlīdzināt zaudējumus par demeredža laiku.

Preču piegādei, tajā skaitā strīdam par preces cenu un apjomu, bija piemērojama ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG), savukārt klienta attiecības ar kuģa īpašnieku bija apspriežamas atbilstoši fraktēšanas līgumam un Anglijas tiesībām.

Mūsu iesaiste

Juridisko palīdzību, kā arī klienta pārstāvību nodrošināja partneris, zvērināts advokāts Valts Nerets un jurists Elvis Grinbergs.