Par strīdu

Sniedzām konsultācijas e-komercijas uzņēmumam viņu strīdā ar Latvijas Datu valsts inspekciju (Latvijas datu aizsardzības iestāde) par datu apstrādes neatbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR). Attiecīgā neatbilstība bija netīšs, bet potenciāli smags VDAR pārkāpums, par kuru varēja piemērot naudas sodu līdz pat 4% no klienta kopējā gada apgrozījuma visā pasaulē. Protams, šāda situācija radīja lielu satraukumu, jo īpaši ņemot vērā, ka Latvijas datu aizsardzības iestāde arvien biežāk piemēro lielākus sodus. Kādā nesenā lietā iestāde piemēroja 150 000 EUR lielu sodu vietējam uzņēmumam, kas bija pārkāpis datu aizsardzības prasības.

Administratīvais process

Sniedzām klientam konsultācijas visā administratīvā procesa gaitā. Mūsu palīdzība ietvēra atbildes uz iestādes pieprasījumiem, pierādījumu vākšanu un iesniegšanu iestādei, konsultācijas klientam, kā mazināt datu apstrādes neatbilstības sekas, un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai nodrošinātu, ka nākotnē tiek pilnībā ievērotas datu aizsardzības prasības. Mēs arī pārstāvējām klientu iestādē un palīdzējām sagatavot paskaidrojumus, lūdzot samazināt iespējamo naudas soda apmēru un izskaidrojot vainu mīkstinošos apstākļus. Tā rezultātā iestāde piemēroja būtiski mazāku sodu, nekā likums potenciāli ļauj (kopējā soda nauda bija mazāka nekā 5 000 EUR). Kopumā šis bija ļoti veiksmīgs iznākums mūsu klientam, kurš, protams, novērsa neatbilstību un palielināja uzņēmuma modrību saistībā ar datu aizsardzības jautājumiem.

Mūsu komanda

Klientam konsultācijas sniedza partnere Ieva Andersone un zvērināta advokāte Zane Akermane.