Lietuvas investors E energija pēc daudzu gadu pūlēm beidzot saņems 3,1 miljonu eiro kompensāciju par tā prettiesisku izspiešanu no siltumapgādes tirgus Latvijā.

Ar 2020. gada 8. aprīļa lēmumu Starptautiskā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centra (ICSID) speciāli izveidotā komiteja noraidījusi Latvijas pieteikumu par ICSID Šķīrējtiesas 2018. gada sprieduma anulēšanu. Līdz ar to galīgs ir kļuvis spriedums, ar kuru tika atzīts, ka Latvija ir pārkāpusi Lietuvas-Latvijas ieguldījumu aizsardzības līgumu.

Ilgstošā tiesvedības gaita

Kā jau iepriekš ziņojām, šķīrējtiesas spriedums E energija lietā bija pirmais spriedums pēc būtības ICSID lietā pret Latvijas Republiku. Pēc tiesvedības, kas ilga astoņus gadus, šķīrējtiesa ar spriedumu uzdeva Latvijai atlīdzināt Lietuvas investoram nodarītos zaudējumus par netaisnīgu rīcību attiecībā uz ieguldījumiem Rēzeknes centrālās apkures uzņēmumos. Rēzeknes pašvaldības iestāžu patvaļīgās rīcības rezultātā, kas izpaudās E energija meitas sabiedrībai “Latgales enerģija” izsniegto licenču anulēšanā, kā arī apkures tīkla aktīvu un ieguldījumu apķīlāšanā, Lietuvas investors bija spiests no tirgus iziet, zaudējot ieguldījumus.

Tā kā Latvijas tiesās savas tiesības E energija neizdevās aizsargāt, 2012. gadā E Energija iesniedza prasību ICSID. Šķīrējtiesa spriedumā secināja, ka, pieļaujot šādu rīcību un uzņēmuma nodošanu pašvaldības sabiedrībai, Latvija ir pārkāpusi Latvijas un Lietuvas ieguldījumu aizsardzības līgumu.

Latvijai bija iespēja spriedumu labprātīgi izpildīt jau 2018. gadā. Taču Latvija centās no tā izvairīties, iesniedzot pieteikumu par sprieduma anulēšanu. Tomēr šī jautājuma izskatīšanai speciāli izveidotā komiteja viennozīmīgi atzina, ka spriedums ir tiesisks un Latvijas pieteikums noraidāms. Komiteja lēmumā arī atzina, ka Latvijai ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma izskatīšanu.

Tādējādi beidzot ir noslēdzies strīds, kas aizsākās 2008. gadā, kad Rēzeknes pašvaldība prettiesiski pārņēma E energija meitas sabiedrībai SIA “Latgales enerģija” nodotos aktīvus.

Mūsu komanda

Klientu visā starptautiskās tiesvedības laikā pārstāvēja Sorainen Latvijas birojs un Londonas juridiskais birojs Vinson & Elkins RLLP. Šajā noslēdzošajā posmā Sorainen komandu vadīja Sorainen strīdu risināšanas prakses partneris Valts Nerets, un komandā strādāja zvērināta advokāte Agita Sprūde, starptautisko publisko tiesību speciālists Daniel Kaasik, kā arī jurista palīgs Elvis Grinbergs.

E energija komentārs

E energija valdes priekšsēdētājs Gediminas Uloza uzsver: “Komitejas lēmums nes labas ziņas visiem ārvalstu investoriem. Tas pierāda, ka starptautisko investīciju aizsardzības mehānismi tiešām strādā. Ja valsts tiesas nepienācīgi aizsargā investoru no dažādu vietējo iestāžu patvaļīgas rīcības, valstij var iestāties pienākumus kompensēt investoram zaudējumus. Mums ir liels prieks, ka varam pielikt punktu šai ilggadējajai tiesvedībai un koncentrēties tikai uz uzņēmuma darbības paplašināšanu. Esam pateicīgi mūsu profesionāļu komandai, kas vadīja šo lietu šķīrējtiesas procesā, Sorainen Latvijas birojam, īpaši – partnerim Valtam Neretam, kā arī Vinson & Elkins birojam Lielbritānijā.”