Mēs pārstāvam vienu no Eiropas vadošajiem lidmašīnu dzinēju un rūpniecisko gāzturbīnu ražotājiem šķīrējtiesas strīdā ar Latvijas uzņēmumu. Strīds izcēlās saistībā ar licences līgumu par nozīmīga Eiropas sporta pasākuma apraides tiesībām. Prasītājs apgalvo, ka mūsu klientam ir jāmaksā licences maksa, kā arī procenti un līgumsods. Aizstāvības argumenti ir saistīti ar to, ka līgums ir spēkā neesošs un ka prasītājs nekad nav izpildījis savas saistības saskaņā ar licences līgumu. Turklāt lietas izskatīšanas laikā Rīgas šķīrējtiesas vienīgajam šķīrējtiesnesim būs jāizskata prasītāja galvenie procesuālie pārkāpumi.

Pie lietas strādā mūsu šķīrējtiesas eksperts Valts Nerets un vadošā speciāliste, zvērināta advokāte Linda Sarāne-Reneslāce, Intelektuālā īpašuma prakses un TMT sektora vadītāja.