Mēs konsultējām kādu Latvijas mediju un žurnālistus saistībā ar kriminālprocesa uzsākšanu par žurnālistu ilgstošu un vairākkārtēju vajāšanu, kas ietvērusi draudu izteikšanu žurnālistiem un nevēlamu, neatlaidīgu un traucējošu saziņu ar konkrētajiem mediju pārstāvjiem.

Pro bono palīdzība medijam un žurnālistiem

Kādas trešās personas atkārtotas draudīgas, agresīvas un rupjas izturēšanās dēļ traucēts mediju un žurnālistu darbs, iedvešot šīm personām arī pamatotas bailes par viņu drošību. Šādas darbības dod pamatu atzīt, ka pastāv reāla iespēja, ka izdarīts noziedzīgs nodarījums. Nolūkā apturēt pretlikumīgās darbības, uzsākot kriminālprocesu, mēs sniedzām pro bono (bezmaksas) palīdzību attiecīgajam medijam un žurnālistiem iesnieguma par kriminālprocesa uzsākšanu gatavošanā.

Pienākums novērst draudus

Jau 2016. gadā Eiropas Padome pieprasījusi valsts iestādēm ievērot pienākumu novērst draudus gadījumos, kad ir zināms par riskiem, ko žurnālistam rada kādas citas personas krimināla rīcība, un efektīvi rīkoties šo draudu novēršanai. Arī 2020. gadā Eiropas Parlaments ziņojis, ka pēdējos gados arvien izplatītāka kļuvusi žurnālistu iebiedēšana, draudi un vajāšana. Tāpat arī Latvijā kopš 2019. gada ir diskusijas par žurnālistu aizsardzību no rīcības, kas kavē žurnālistus pilnvērtīgi veikt demokrātiskai sabiedrībai nepieciešamo darbu.

Mēs ceram, ka žurnālistu aizsardzībai arvien vairāk tiks pievērsta ne tikai pastiprinātāka uzmanība, bet arī veiktas efektīvas tiesībsargājošo iestāžu darbības pretlikumīgo darbību novēršanā un mediju pārstāvju aizsardzībā. Trešo personu draudīga un agresīva izturēšanās, kas žurnālistiem rada reālas bailes par viņu vai viņu tuvinieku drošību, demokrātiskā sabiedrībā nav pieņemama.

Mūsu komanda

Pro bono palīdzību šajā lietā sniedza partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš, zvērināta advokāte Katrīna Salmgrieze un jurista palīdze Krista Niklase.