Primekss grupas uzņēmums Primeteh ir Latvijas un Eiropas patentu īpašnieks izgudrojumam kompozītbetona sastāva grīdu un pamata plātņu ieklāšanai, kas ļauj ieklāt sevišķi plānas bezšuvju grīdas, kas saglabā tādu pašu slodzes nestspēju kā tradicionālās grīdas. Kopumā visā pasaulē Primekss izgudrojums ir patentēts 47 dažādās pasaules valstīs, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Ķīnā, Indijā un citviet.

Uzzinot, ka objektā Ulbrokas ielā 48, Rīgā, būvniecībā, iespējams, tiek izmantots Primeteh patentētais izgudrojums, Primeteh vērsās tiesā ar lūgumu noteikt pagaidu aizsardzības līdzekli pirms prasības celšanas – aizliegumu diviem būvniecības uzņēmumiem sniegt pakalpojumus, kas ietver kompozītbetona grīdas vai bezšuvju grīdas ieklāšanu, tostarp minētajā objektā.

2022. gada 11. maijā tiesa apmierināja AS Primeteh lūgumu ļaut ierasties būvobjektā ar tiesu izpildītāju faktu fiksēšanai. Apskatot objektu, tiesu izpildītājs konstatēja izgudrojuma sastāvam atbilstoša betona izgatavošanu un izmantošanu grīdas būvniecībā.

2022. gada 5. jūlijā, pamatojoties uz iegūtajiem pierādījumiem, tiesa secināja, ka pirmšķietami pastāv pamats uzskatīt, ka abi būvniecības uzņēmumi pārkāpj Primekss intelektuālā īpašuma tiesības un apmierināja lūgumu aizliegt šāda betona sastāva izmantošanu objektā. Tiesas lēmums nozīmē, ka tiesvedības laikā grīdas izbūves darbi minētajā objektā, izmantojot konkrēto tehnoloģiju, ir apturēti. Lēmumu būvniecības uzņēmumi var pārsūdzēt augstākā instancē.

Papildus Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir ierosināta civillieta, kurā lems par pārkāpumu pēc būtības, kā arī tiks lemts jautājums par zaudējumu kompensāciju.

Šis tiesas lēmums ir svarīgs precedents, jo dod signālu inovatīviem uzņēmumiem, ka intelektuālā īpašuma tiesības Latvijā tiek efektīvi aizsargātas, un ka nevienam uzņēmumam, neatkarīgi no tā pozīcijas tirgū, nav tiesību bez licences izmantot ar patentu aizsargātas inovācijas.

Primeteh intereses tiesā pārstāv partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš, darbā palīdz jurists Artūrs Kazāks.