Sorainen sniedza juridisko palīdzību RPA Rīgas Enerģētikas aģentūras “Rīgas energoefektiviātes fonda” (REEF) koncepta un biznesa modeļa izstrādes procesā.

REEF koncepta izstrāde

REEF koncepta izstrāde ir būtisks solis uz pilsētas līdzfinansējumu rīdzinieku mājokļu energoefektīvu atjaunošanas virzienā. REEF ieviešana palīdzētu sasniegt Rīgas pilsētas klimata mērķus – ietaupīt 410 784 MWh/gadā enerģijas un samazināt CO2 par 59563 tCO2/gadā.

Sorainen komandas finanšu un valsts attiecību eksperti palīdzēja ar fonda juridiskā ietvara veidošanu, īpašu uzmanību pievēršot apstāklim, ka REEF nepieciešams patstāvīgi piesaistīt jaunus līdzekļus, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda renovācijai nepieciešamos līdzekļus. Tika izvērtētas iespējas REEF veidot kā alternatīvo ieguldījumu fondu vai pašvaldības kapitālā sabiedrību, kā arī izvērtētas izspējas izmantot vērtspapīrošanām kā vienu no finansējuma piesaistīšanas avotiem.

Ļoti būtiska nozīme koncepta izveidē bija valsts atbalsta ietvara izvērtēšanai, jo Eiropas savienības tiesību aktos paredzētie saskaņojumi šādu projektu finansēšanai būtiski ierobežo pašvaldības iespēju īstenot REEF mēroga projektus bez būtiskas privātā sektora līdzdalības. Papildus projekta izstrādes laikā tika analizēts dzīvojamo māju pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un ar energoefektivitātes pasākumu ieviešanu saistīto īpašnieku lēmumu pieņemšanas tiesiskais regulējums, kā arī izteikti ierosinājumi normatīvo aktu grozījumiem īpašnieku lēmumu efektīvākas pieņemšanas un izpildes veicināšanai.

Mūsu komanda

Mūsu komandu vadīja partneris, zvērināts advokāts Rūdolfs Eņģelis, kopā ar zvērinātām advokātēm – Santu Rubīnu, Katrīni Pļaviņu-Miku un Natāliju Grāveli.