Mēs palīdzējām Rīgas pilsētas pašvaldībai panākt izlīgumu ar Konkurences padomi ierosinātajā pārkāpuma lietā pret Rīgas pilsētas pašvaldību un Getliņi EKO par iespējamu Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Par procesa gaitu

Konkurences padome lietu bija ierosinājusi jau 2019. gada 18. jūlijā, kā arī 2019. gada 9. septembrī pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu, kas uzlika pienākumu nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi un saglabāt konkurenci tirgū. Ievērojot Rīgas pilsētas pašvaldības mērķus nodrošināt godīgu konkurenci atkritumu apsaimniekošanas tirgū, mēs sagatavojām stratēģiju strīda iespējamam risinājumam, apskatot dažādas alternatīvas, sākot no izlīguma līdz tiesvedības variantiem. Atbilstoši klienta instrukcijām un vēlmei pēc iespējas efektīvāk un sabiedrības interesēm atbilstošāk atrisināt strīdu, mēs atbalstījām Rīgas pilsētas pašvaldību intensīvās sarunās ar Konkurences padomi par izlīguma iespējām un saturu, kā arī sagatavojām administratīvā līguma projektu.

Sabiedriski būtiska lieta

Palīdzība bija īpaši nozīmīga, jo lieta bija juridiski sarežģīta, kā arī sabiedriski būtiska – Rīgā tiek saražots teju 50% no kopējā Latvijā radītā atkritumu apjoma. Bijām pagodināti palīdzēt rast optimālo risinājumu, lai Rīgas pilsētas pašvaldība var koncentrēties uz labākās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, ievērojot godīgas konkurences noteikumus. Panāktais izlīgums arī būtiski ietaupīja sabiedrības līdzekļus, jo līguma rezultātā Konkurences padome Rīgas pilsētas pašvaldībai un Getliņi EKO piemēroja kopējo naudas sodu 885 000 EUR, kas ir būtiski mazāk nekā Konkurences likumā paredzētā iespēja piemērot līdz pat 5% no tirgus dalībnieka iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma un konkrētajā situācijā varēja būt vairāk nekā 6 miljoni EUR.

Mūsu iesaiste un komanda

Rīgas pilsētas pašvaldību šajā lietā konsultēja mūsu  Konkurences un regulēto nozaru prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte Ieva Andersone un vecākā juriste Marika Grunte, kā arī Strīdu risināšanas un risku vadības prakses grupas vadītājs, zvērināts advokāts Andris Tauriņš.