Satversmes tiesa pasludināja nolēmumu ar kuru atzina, ka JYSK piemērotais aizliegums veikt komercdarbību lielajos tirdzniecības centros laika periodā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 2021. gada 19. maijam ir prettiesiski ierobežojis JYSK īpašumtiesības un radījis nepamatotu nevienlīdzīgu attieksmi iepretim citiem komersantiem.

Covid-19 ierobežojumi tirdzniecībā

Ar mērķi mazināt Covid-19 izplatību, Ministru kabinets laika periodā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 2021. gada 19. maijam liedza lielāko vairumu komercdarbības lielajos tirdzniecības centros, tai skaitā, JYSK darbību, kamēr atsevišķos veikalos tāda paša veida komercdarbība bija atļauta.

Lai arī Ministru kabineta vēlamo mērķi Satversmes tiesa atzina par tiesisku, tā sasniegšanā izraudzītos līdzekļus, tiktāl ciktāl JYSK bija liegta jebkāda darbība lielajos tirdzniecības centros – par nesamērīgiem. JYSK bija kapacitāte nodrošināt atsevišķu ieeju savos veikalos, tādējādi neradot papildus riskus Covid-19 izplatībai un vienlīdz efektīvi izpildot tās pašas drošības sanitārās prasības, kuras bija noteiktas atsevišķajiem veikaliem, kuru darbība bija atļauta.

Tiesvedības rezultāts

Būtiski, ka ar Satversmes tiesas nolēmumu JYSK radītais pamattiesību ierobežojums atzīts par prettiesisku no tā pamatā esošās tiesību normas attiecināšanas brīža – 2021. gada 7. aprīļa, kas JYSK ļaus turpināt cīnīties arī par faktisku radītā aizskāruma novēršanu jeb kompensācijas pieprasīšanu.

Juridiskā palīdzība Satversmes tiesā

Šajā lietā JYSK tiesiskās intereses pārstāvēja Sorainen partneri Andris Tauriņš un Ieva Andersone, vecākā juriste Marika Grunte un juristi Anna Bogdanova un Linards Ābelīte.

Lietas iznākums guvis plašu atspoguļojumu arī Latvijas medijos. Lasiet šeit.