Mēs palīdzējām Japānas pētniecības institūtam sagatavot pētījumu par ģeogrāfisko norāžu aizsardzību Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Par pētījumu

Kopš stājās spēkā Eiropas Savienības un Japānas ekonomiskās partnerības līgums (EPA), Japānas valdība cer paplašināt Japānas lauksaimniecības preču eksportu uz Eiropu, tā kā japāņu ēdieni ir kļuvuši ļoti populāri visā pasaulē. Bet vienlaicīgi vairumā Āzijas tirgu ir ļoti izplatītas Japānas produktu imitācijas un preču zīmju pārkāpumi, un šos neatļautos produktus var ievest arī Eiropas tirgū, tādējādi laupot iespējas Japānas pārtikas ražotājiem izplatīt savu aizsargāto produkciju.  Tāpēc Japānas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ministrija uzdeva NTT Data IOMC īstenot projektu, kurā tiktu izpētīta ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības shēma un kārtība Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Mūsu konsultācijas un komanda

Mēs konsultējām NTT Data IOMC par to, kā un cik efektīvi Lietuvā, Latvijā un Igaunijā tiek aizsargātas preces ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kā viltotas preces tiek izņemtas no tirgus un kā tiek risināti strīdi par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu prettiesisku izmantošanu.

Klientam konsultācijas sniedza jurists Paulius Mockevičius, speciālists Stasys Drazdauskas no Lietuvas, zvērināta advokāta palīdze Linda Reneslāce un partnere Ieva Andersone no Latvijas, zvērināta advokāte Olivia Kranich un partneris Mihkel Miidla no Igaunijas.