Mēs pārstāvējām mūsu klientu, starptautisku autoražotāju, preču zīmju iebildumu procesā, aizstāvoties pret cita autoražotāja iesniegtu iebildumu Latvijas Patentu valdē (Apelācijas padomē). Iebildums bija balstīts uz cita ražotāja agrāko preču zīmi “VITO”, un tas tika iesniegts pret mūsu klienta preču zīmes “AITO” reģistrāciju. Mēs palīdzējām klientam, izstrādājot un iesniedzot paskaidrojumus par oponenta iesniegtajiem iebildumiem.

Visā iebildumu procesa laikā mēs rūpīgi uzraudzījām lietu un aktīvi iesaistījāmies papildu argumentu un pierādījumu iesniegšanā mūsu klienta vārdā. Mēs sagatavojām arī atbildi uz oponenta papildu pierādījumu iesniegšanu.

Apelācijas padome oponenta iebildumu pilnībā noraidīja. Lēmums ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.

Mūsu komandā bija partnere, zvērināta advokāte Ieva Andersone, zvērināta advokāte Linda Sarāne-Reneslāce un juristu palīgi Krišjānis Knodze un Kristīne Ilga Budkēviča.