Sorainen ir ilgstoši sadarbojies ar Amerikas Tirdzniecības Palātu Latvijā (ATPL), kas tiek atzīmēts ar sadarbības pasākumu gadu. Mūsu Sorainen eksperti pievienojās ATPL, lai veicinātu abpusēji izdevīgas ekonomiskās saites starp ASV un Latviju. Mūsu jaunākajos sadarbības centienos sadarbojāmies, lai tulkotu un pielāgotu rokasgrāmatu un organizētu semināru par vērtībās balstītu iepirkumu.

Izpratne par vērtībās balstītu iepirkumu: pielāgota rokasgrāmata

Lai ieviestu rokasgrāmatu par vērtībās balstīta iepirkuma ieviešanu un piemērošanu, pēc ATPL pasūtījuma, Sorainen tulkoja un pielāgoja rokasgrāmatu ar nosaukumu “Vērtībās balstīti iepirkumi: jauna pieeja iepirkumam”, kuras pamatā ir Francijas prakse. Rokasgrāmata ir tapusi un lokalizēta Latvijas vajadzībām sadarbībā ar Francijas slimnīcu centrālizēto iepirkumu centru RESAH.

Seminārs ieskatam par iepirkumu, kas balstīts uz vērtībām, stratēģijām

Pēc rokasgrāmatas izveides Sorainen 2023. gada rudenī Rīgā, Latvijā, organizēja semināru pēc ATPL pasūtījuma. Seminārs ar nosaukumu “RESAH vadlīniju ieviešana, kas veicina  vērtībās balstītu iepirkumu” tika organizēts veselības aprūpes iestādēm un medicīnas nozares profesionāļiem, sniedzot viņiem ieskatu iepirkumu stratēģiju izstrādē, kas atbilst gan medicīnas mērķiem, gan pacientu interesēm.

Seminārā uzstājās Hans Bax, kurš ir MedTech Europe vecākais padomnieks vērtībās balstītā iepirkuma jautājumos, Hugo Senichault, kurš ir Abbot Francijas biroja stratēģiskās cenu noteikšanas un datu analīzes vadītājs, un mūsu zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa-Mika.

Seminārs tika organizēts, iesaistoties partnerei Ievai Andersonei, kura ir ATPL Veselības aprūpes darba grupas biedre, zvērinātai advokātei Katrīnei Pļaviņai-Mikai, zvērināta advokāta palīdzei Katrīnai Bičevskai un jurista palīdzei Sabīnei Stirniņai.

Šī pasākumu cikla, kas vērsts uz zināšanu un izpratnes veicināšanu par vērtībām balstītu iepirkumu, pamatā ir ATPL 2022. gadā izstrādātā uz vērtībām balstītas veselības aprūpes koncepcija.