Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir publicējusi vairākus ziņojumus un vadlīnijas attiecībā uz ilgtspējas un pārvaldības jautājumiem, kas attiecināmi uz starptautiskas grupas uzņēmumiem. Arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) ir izstrādājusi “Transfertcenu vadlīnijas starptautiskajiem uzņēmumiem un nodokļu administrācijām”.

Šajā vebinārā vecākais jurists Edgars Hercenbergs, jurists Raivis Liberts un zvērināta advokāte Agita Sprūde sniedza ieskatu tajā, ko šie dokumenti nozīmē un kā tos efektīvi izmantot veidojot uzņēmuma ilgtspējas stratēģiju.

  • Iepazīstināsim ar ilgtspējības sazobi ar biznesa stratēģiju, riskiem un zaudējumiem, liekot uzsvaru uz Latvijas transfertcenu tiesu praksi un praktiskām norādēm nodokļu risku mazināšanā,
  • Turpināsim par ESG un transfertcenu sazobi piegādes ķēdē, ņemot vērā idejas, kuras ļoti iespējams tiks apspriestas ESAO,
  • Iepazīstināsim ar ANO dokumentiem par ilgtspējas jautājumiem,
  • Aplūkosim transfertcenu aspektus oglekļa emisijas kvotu un oglekļa kredītu tirdzniecībā,
  • Iepazīstināsim ar Nodokļu ilgtspējas indeksu (Tax Sustainability Index) un tā izmantošanas iespējām Latvijas uzņēmumiem.

Sorainen sadarbībā ar WTS Global aicina iesaistīties Nodokļu ilgtspējības indeksa (Tax Sustainability Index, TSi) aptaujā. Vairāk par šo Nodokļu ilgtspējas indeksa aptauju iespējams uzzināt ŠEIT.

AUDIO IERAKSTS PIEEJAMS ŠEIT.

 

Vebināra prezentāciju laiki:

  • 00:02:50 Transfertcenas un ESG (Edgars Hercenbergs)
  • 00:39:30 Transfertcenu aspekti oglekļa emisijas kvotu kredītu tirdzniecībā (Raivis Liberts)
  • 01:00:49 Nodokļus ilgtspējības indekss (Edgars Hercenbergs)