Personas datu aizsardzība vs AML – kā salāgot prasības? Vebināra saturs ļaus iepazīties ar datu aizsardzības pamatiem vai atsvaidzināt zināšanas, uzzināt par to, kā salāgot datu aizsardzības un NILLTPFN prasības. Stāstīsim kā izvairīties no kļūdām, kuras var rezultēties sodos par personas datu aizsardzības regulējuma neievērošanu.

2022. gada 1. janvārī stājas spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma 9. panta redakcija. Saskaņā ar to katram šī likuma subjektam būs pienākums nodrošināt, ka tā darbinieki pārzina ne tikai NILLTPFN/AML jomas normatīvos aktus, bet arī personas datu aizsardzības prasības NILLTPFN jomā. Visiem, uz kuriem likums attieksies, ir jānodrošina darbinieku apmācību šajos jautājumos, atbilstoši to amata pienākumiem.

NILLTPFN subjekti, veicot klientu izpēti un darījumu uzraudzību, apstrādā lielu personas datu apjomu, praksē nereti aizmirstot par datu aizsardzības regulējumu.