1. jaanuaril saab Soraineni juhtivpartneriks senine Läti kontori juhtivpartner Eva Berlaus, kes võtab ohjad üle Laimonas Skibarkalt. Läti kontori uueks juhtivpartneriks saab Ieva Andersone, kes juhib Läti kontoris konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni valdkonda.

Mõlemad juhid on mänginud olulist rolli Soraineni arengus ja kasvanud juhiks ettevõtte seest. Eva liitus Soraineniga 2000. aastal ning 2010. aastal sai temast esimene naissoost suure advokaadibüroo juhtivpartner Baltimaades. Selleks ajaks oli Evast juba saanud üks tunnustatumaid ühinemis- ja ülevõtmistehingute nõustajaid regioonis. Ieva liitus meie bürooga 2005. aastal juristina ja sai partneriks 2019. aastal. Ta on nõustanud kliente paljudes keerulistes konkurentsi- ja intellektuaalomandiõiguse küsimustes ning regulatsiooniküsimustes.

„Uue põlvkonna juhina suudab Eva Berlaus tüürida meie ettevõtet läbi muutuste, arvestades nii klientide kui ka töötajate vajadustega,“ kommenteeris Laimonas Skibarka, kes on olnud Soraineni juhtivpartneriks viimased üheksa aastat. Ta lisas, et nii Eva kui ka Ieva on visiooni ja suure energiaga juhid, kes haaravad ohjad ambitsiooniga kindlustada Soraineni turuliidri positsioon.

Eva Berlaus: Olulised on tipptasemel õigusteenus, innovatsioon ja inimeste heaolu

Eva juhtimisel on Soraineni Läti kontor kasvanud enam kui 100 töötajaga bürooks ja positsioneerinud end Lätis selge turuliidrina. Eva tunneb huvi juhtimisteemade vastu ning ta sai hiljuti Executive MBA kraadi Riias asuvast Stockholm School of Economicsist, keskendudes õpingutes ESG-ga seotud aspektidele.

Eva Berlaus märkis, et Sorainen on kasvanud koos Balti riikide majandustega ning meie põhieesmärk – kasvatada regioonis heaolu läbi selle, et aitame klientidel äris edu saavutada – jääb Soraineni tegevuse keskmesse ka edaspidi.

„Meie büroo fookuses on koostöö, usaldusväärsus, ausus ning püüd olla alati tipptasemel ja uuendusmeelsed. Austame üksteist ja kõiki, kellega koos töötame,“ sõnas Eva. Ta lisas, et toetab Soraineni aastaid järgitud väärtusi ja strateegiat, otsides tasakaalu klientidele pakutava teenuse arendamise, tehnoloogilise arengu ning meeskonna toetamise vahel. „Väga tähtis on ka arendada meie büroo sektoripõhist lähenemist õigusnõule, eriti sellistes valdkondades nagu ESG, kaitsesektor, majanduskuritegevus, energia ja privaatkliendid.“

Eva sõnul on tal eriti hea meel saada meie büroo esimeseks naisjuhtivpartneriks. Ta loodab, et see aitab kaasa mitmekesisuse ja sotsiaalse kaasamise edenemisele meie ühiskonnas. Eva peab enda sõnul oluliseks, et Soraineni töötajad on ka aktiivsed kodanikud, kes töötavad selle nimel, et meie piirkond oleks turvaline, roheline, jätkusuutlik ja jõukas paik. Eva ise on olnud alusepanijaks ja toetajaks algatustele, mis parandavad tervishoiuteenuste kättesaadavust Läti lastele ja noortele.

Ieva Andersone: Hea tööõhkkond väljendub klientide rahulolus

Ieva Andersone juhib Läti kontori konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni valdkonda, mis on üks kõige laiema ampluaaga meeskondi büroos. Ieva ja tema tiim tegelevad muuhulgas konkurentsiõigusliku vastavuskontrolli ja ühinemiskontrolli küsimustega, kaitsega väidetavate rikkumiste korral, intellektuaalomandi kaitsega ja GDPR-i puudutava nõustamisega. Paljud nende kaasustest on olnud rahvusvahelised.

Ieva juhib lisaks Soraineni meditsiini ja tervishoiu tiimi ning osaleb aktiivselt tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsiooni tiimis. Ta toetab innukalt noori juriste ja tulevasi juhte, tegutseb mentori ja tudengeid ühendava Think Tanki lektorina, ning osaleb Soraineni üliõpilasakadeemias ja harjutuskohtuprojektides. Ieva avaldab meelsasti oma arvamust ja annab intervjuusid, selgitades juriidilisi küsimusi selges ja lihtsas keeles.

Ieva pühendab oma aega ja teadmisi ka heategevuslikele algatustele nagu Läti Lastehaigla Fond ja Ukraina pagulaste toetusprojektid.

„Mul on Soraineni Läti kontori kasvukursi osas kindel tunne. Et meie Läti kontoril on juba enam kui 100 töötajat, saavad meie advokaadid ja maksukonsultandid teemadesse süvitsi minna ja spetsialiseeruda,“ sõnas Ieva. „Meie juba päris suureks kasvanud organisatsiooni juhina sean enda eesmärgiks tugevdada meie tiimide omavahelist koostööd ning aidata luua igati läbipaistvat, tõhusat ja mõnusat tööõhkkonda, mis omakorda väljendub klientide rahulolus.“

Ieva lisas, et tulles vastu klientide vajadustele on Läti kontor võtnud suunaks tugevdada mitmeid õigusvaldkondi ja sektoreid, tõstes teiste seas energiavaldkonna, kliimaküsimuste, ESG, tehnoloogiavaldkonna, tervishoiuteemade ning vaidluste lahendamise ja ennetamise ekspertiisi. Kohtuvaidluste vallas pööratakse erilist tähelepanu kriminaal – ja maineküsimustele, klientide suhetele avaliku sektoriga ning strateegilise nõu andmisele.

Järjepidevus ja uued fookused

Viimased üheksa aastat on Soraineni juhtinud Leedu kontori partner Laimonas Skibarka, neist esimesed neli aastat koos Eesti kontori partneri Toomas Prangliga. Laimonas panustab büroo juhtimisse edaspidi juhatuse liikmena ning büroo sektorifookuse arendajana. Ta pühendub ka klienditööle, nõustades eelkõige M&A, era- ja riskikapitalitehinguid ning privaatkliente.