Soraineni andmekaitseõiguse spetsialistid on loonud kasutajasõbraliku abivahendi, mis aitab isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) paremini aru saada ja ennetada tahtmatuid rikkumisi. GDPR-i e-kursus on Baltikumis unikaalne e-õppevahend, mis sobib ka kasutajatele, kel pole varasemaid teadmisi andmekaitsereeglitest ega õigusest üldiselt.

GDPR hakkab alates 25. maist kohalduma kõikides Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides. See puudutab lähedalt kõiki organisatsioone, mis töötlevad EL-i residentide isikuandmeid sõltumata andmete töötlemise asukohast. Määrusega rakenduvad uued sätted, mis mõjutavad oluliselt ettevõtete andmekäitlustegevusi ja -protseduure.

Miks on GDPR-i tundmine ettevõtte jaoks elutähtis?

  • Tegemist on viimase kümnendi suurima andmekaitsereeglite reformiga.
  • GDPR kohaldub praktiliselt kõikidele ettevõtetele.
  • Uute reeglite kohaldamiseks on vaja põhjalikult valmistuda.
  • Uute reeglitega peavad kursis olema kõik töötajad, kes puutuvad kokku isikuandmete töötlemisega.
  • Reeglite rikkumine toob kaasa kõrged trahvid: teatud rikkumiste puhul kuni 20 miljonit eurot või kuni 4% ettevõtte eelneva majandusaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest sõltuvalt sellest, kumb on suurem.
  • Reeglite rikkumise tuvastamisel võidakse isikuandmete töötlemine keelata.

Soraineni GDPR-i e-kursus sisaldab juhiseid, praktilisi näiteid ja enesekontrolli testi, mis aitab hinnata oma teadmisi GDPR-ist. Kursust saab kasutada nii esmaseks tutvumiseks GDPR-iga kui ka jätkukoolitusena neile, kel juba eelteadmised olemas. See sobib igas valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja kõigile töötajatele. Kasutajad saavad läbida kursuse iseseisvalt neile sobival ajal ja neile sobivas kohas. Lektoritelt saab küsida küsimusi ning Teile vastatakse isiklikult.

Kursuse juhendajad on:

Kursuse eelvaade:

Registreerimiseks võtke ühendust oma riigi kursuse juhendajaga. Temalt saate ka lisainfot selle kohta, kuidas võiks kursus aidata suurendada Teie teadlikkust GDPR-ist, et vältida kulukaid eksimusi.