Iga-aastases Eesti suurimaid advokaadibüroosid hindavas Prospera kliendiuuringus tõusis Sorainen kolmandat korda esikohale, jagades tänavu esikohta Ellexiga.

Eestis kolmandat aastat järjest tipp-positsioonile tõusnud Soraineni tugevusena paistab silma õiguslik pädevus: 14 õigusvaldkonnast, mille kohta klientide arvamust küsiti, on Soraineni kompetents (ingl k best legal competence) hinnatud kõrgeimaks turul 12 valdkonnas. Samuti oli Soraineni bränd Eesti advokaadibüroode seas tuntuim.

Õigusvaldkonnad, milles kliendid hindasid Soraineni parimaks:

 • Vaidluste lahendamine
 • Konkurentsiõigus ja EL
 • Riigihanked
 • Töösuhted
 • Intellektuaalomand
 • IT, telekomid, meedia, meelelahutus
 • Maksud
 • Kinnisvara
 • Erakapital
 • Energeetika
 • Ühinguõigus
 • Suhted valitsusega

Panganduse ning ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas saime kõvas konkurentsis tänavu “hõbemedali”.

Kliendid hindasid advokaadibüroosid ka rea teiste tunnuste alusel, nagu advokaatide asjatundlikkus, ärikeskne mõtlemine, hea personalivalik jne. Soraineni tugevused on rahvusvaheline kompetents ja projektijuhtimine. Teatud asjade puhul – nagu näiteks klienditeenindus ja suurte projektide tegemise võimekus – on Eesti kliendid üldhinnet vaadates sarnaselt rahul kõigi tippbüroodega. Enim vajakajäämisi tajuvad kliendid tavapäraselt hinnastamises, nii selgi aastal.

Kriitiliselt vaadates on Eesti klientide rahulolu advokaadibüroodega tervikuna tänavu langenud – numbriskoorilt jäävad tänased esikohad alla ka mullusele neljandale. Samas kui võrrelda näiteks Rootsiga, kus Prospera samuti sarnast uuringut läbi viib, siis sealne esikoha omanik jäi oma koguskooriga Eesti esinelikust veel kaugele tahapoole.

Klientide mullusega võrreldes kriitilisem hinnang advokaadibüroodele tervikuna võib peegeldada büroode tõusnud töökoormust ja koroonapandeemia tõttu vähenenud suhtlust klientidega. Samas võib kriitilisem tagasiside viidata ka klientide tõusnud teadlikkusele ja nõudlikkusele kvaliteetse õigusteenuse ostmisel.

Turu tagasiside paneb tööle

Sorainen võtab iga-aastase Prospera uuringu tulemusi alati kui olulist turu tagasisidet ja indikatsiooni selle kohta, milliste kompetentside tõstmisega tuleb tõsiselt tegeleda.

“Oleme õigel teel,” tõdes Soraineni Eesti kontori juhtivpartner Kaupo Lepasepp. “Täname kõiki Prospera uuringus tagasisidet andnud kliente – teie tagasiside on kannustav ja aitab edasi. Uuringu tulemused on suur tunnustus kogu Eesti õigusteenuste turule – ülimalt tihedas konkurentsis suudame ühiselt pakkuda õigusteenust, millele kliendid annavad paremat tagasisidet kui suurtel naaberturgudel, mida oleme ise juba aastakümneid harjunud eeskujuks võtma. Soraineni meeskond on tulemuse üle õnnelik, aga tajume tunnustusega kaasnevat kohustust edaspidi veelgi paremat teenust osutada“.

Balti advokaadibüroode uuringu raames intervjueeriti 100 Eestis tegutsevat ettevõtet, kes on ostnud viimase aasta jooksul õigusabiteenust sisse vähemalt 15 000 euro eest. 60% vastajatest olid tippjuhid, ligi neljandik ettevõtete juristid.

Prospera viib sarnast uuringut läbi ka teistes Balti riikides: regionaalses pildis hinnati meie õiguskompetents samuti turu parimaks, üldarvestuses paigutus Sorainen Balti vaates seekord tihedas rebimises kolmandale kohale.