Tulemusi ei leitud

Palun proovi teisi filtreid

 • Tehingu osalise tagasivõitmise hagi kohtus ei pidanud

  Kogemus / Allar Jõks, Dr Mari Agarmaa, Jaanika Alevi

  Esindasime edukalt kohtus Rakvere linna seoses SA Virumaa Kompetentsikeskuse (pankrotis) pankrotihalduri nõudega tunnistada kehtetuks Rakvere linnaga sõlmitud tehingu üksikud alapunktid. Pankrotihaldur soovis kehtetuks tunnistada hoonestusõiguse ja kasutusvalduse seadmise kokkulepet eraldiseisvalt samal ajal sõlmitud muudest kokkulepetest nii, et kohus tühistaks pankrotis sihtasutust koormavad kokkulepped ja jätaks tühistamata sihtasutust mitte koormavad kokkulepped olukorras, kus erinevad kokkulepped moodustasid […]

 • Mulgi vald oli edukas vaidluses Riigi Tugiteenuste Keskuse otsuse vastu

  Kogemus / Allar Jõks, Dr Kadri Härginen, Mario Sõrm

  Esindasime edukalt Mulgi valda vaidluses Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK) viimase otsuse üle, milles RTK nõudis Mulgi vallalt tagasi ca 50 000 eurot toetust. Toetuse tagasinõue oli seotud kahe riigihankega, mille Mulgi vald korraldas Mõisaküla hoolekandekeskuse vana hoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks. Küsimus hankelepingu pikendamise ja maskuvõlaga alltöövõtja üle Riigi Tugiteenuste Keskuse etteheited seisnesid kokkuvõtvalt selles, et […]

 • Kohtuvaidluse ajal ei suleta Virtsu kooli 5.-9. klassi

  Esindame Virtsu kooli lapsevanemaid vaidluses Lääneranna vallaga. Vaidluse keskmes on Lääneranna Vallavolikogu 24. märtsi otsus muuta Virtsu põhikool alates käesoleva aasta sügisest neljaklassiliseks algkooliks. Otsust põhjendati valla jõuetusega Virtsu põhikooli üleval pidada. Kohus peatas kooli muutmise neljaklassiliseks Virtsu kooli lapsevanemad esitasid Tallinna Halduskohtule kaebuse vallavavolikogu otsuse tühistamiseks, kuna vallavolikogu otsus ei sisalda vajalike analüüse ning […]

 • Lääne-Harju vald ei tohi väikekooli sel suvel sulgeda

  Kogemus / Allar Jõks, Gerli Helene Gritsenko, Moon Lokk

  Esindame Laulasmaa kooli Lehola koolimajas käivate laste lapsevanemaid vaidluses Lääne-Harju vallaga seoses Lehola koolimaja planeeritud sulgemisega. Probleemiks ruumipuudus Vaidluse keskmes on Lääne-Harju valla otsus sulgeda Lehola koolimaja. Planeeritud sulgemise põhjuseks ei ole õpilaste vähesus, vaid ruumipuudus, sh lasteaiakohtade nappus. Lahendusena näeb vald Laulasmaa kooli Lehola koolimajas 2023/24. õppeaastast esimesest kuuenda klassini põhihariduse õppe pakkumise lõpetamist […]

 • Teedrajav Riigikohtu otsus vastutuse teemal

  Kogemus / Allar Jõks, Albert Linntam

  Esindasime edukalt Kaitsepolitseiameti (KAPO) kaudu Eesti riiki olulise kriminaalmenetlusega seotud keerulises tsiviilvaidluses. Kriminaalmenetluse käigus arestitud vara Vaidlus tekkis siis, kui kolmas isik (Hongkongis registreeritud äriühingu õigusjärglane) nõudis tagasi ligi 880 000 eurot, mis oli arestitud Tallinna Sadama eksjuhte puudutavas kriminaalmenetluses võimaliku altkäemaksuna. Pretsedenditud õiguslikud küsimused See on esimene kord, kui kolmas isik nõuab tsiviilkohtumenetluses riigiasutustelt […]

Soovid meie uudiskirju?

Registreeru

Otsi tehinguid

Ava filtrid Soovid meie uudiskirju?

Ärivaldkond

Õigusvaldkond

Riik

Kuupäev

Kuupäev