Esindasime Eesti Vabariigi 1,5 miljardi euro väärtuses 10-aastase tähtajaga võlakirjade emiteerimisel emissiooni peakorraldajaid Citit, Société Générale’i ja Nordea Banki.

Eesti valitsuse esimene võlakirjaemissioon

Kapitaliturud olid pikka aega tehingu ootuses, sest Eesti oli ainuke eurotsooni liige, mille valitsus ei olnud võlakirju emiteerinud. Et rahvusvaheliste investorite huvi emissiooni vastu oli suur, otsustas rahandusministeerium suurendada võlakirjaemissiooni mahtu 1 miljardilt 1,5 miljardi euroni. Kupongi intressimääraks on 0,125% aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 2030. aasta juunis ja tootlus tähtajani 0,235% aastas. Võlakirjad noteeriti Euronext Dublini börsil.

Meie teenused ja projektimeeskond

Nõustasime kliente kogu tehingu vältel kõikides kohalikku seadusandlust puudutavates küsimustes, mille hulka kuulus tehingudokumentide ülevaade, vastutuse ja hüvitise küsimuste analüüs ning tehingu osas õigusliku seisukoha andmine. Meie kliendimeeskonda juhtisid partner Reimo Hammerberg ja vandeadvokaat Kätlin Krisak.