Sorainen nõustas Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldurit Eleringi edukal eurovõlakirjade emissioonil, mahuga 225 miljonit eurot. Võlakirjade pealt, mille lunastamistähtaeg on 2023. aastal, makstakse aastas intressi 0,875% ning need noteeritakse Londoni börsil. Emissioonist saadud raha kasutab Elering 2011. aastal emiteeritud võlakirjade lunastamiseks, mille tähtaeg saabub selle aasta juulis.

„Tegemist on viimase 15 aasta madalaima kupongiga Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas, kui võrrelda eurodes nomineeritud ja fikseeritud intressiga ärisektori võlakirju,’ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. „Võlakirjaemissioon annab ühtlasi kindluse, et Eleringil pole vaja järgmise viie aasta jooksul varasemaid võlakohustusi refinantseerida. See võimaldab keskenduda eesseisvatele suurinvesteeringutele nagu Balticconnector ja Eesti-Läti kolmas elektriühendus,“ selgitas Veskimägi.

Sorainen oli Eleringi õigusnõustaja Eestis. Soraineni projektirühma juhtisid partner Reimo Hammerberg ja vandeadvokaat Kätlin Hein.