Nõustame Eesti riigile kuuluva kinnisvara efektiivseks haldamiseks loodud kinnisvaraarendus- ja haldusettevõtet Riigi Kinnisvara (RKAS) taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia ostmise riigihanke läbiviimisel.

Fookus taastuvenergial

RKAS kui üks Eesti suurimaid elektritarbijaid alustab valitsuse otsuse kohaselt etapiviisilist üleminekut taastuvenergiale. Riigihanke eesmärk on riigiasutuste energiakulude stabiilsuse tagamine ja taastuvenergia osakaalu suurendamine tarbimises, uute taastuvenergia tootmisüksuste rajamine ning riigi energiajulgeoleku suurendamine.

Hanke raames on pakkujatel kohustus arendada ja ehitada uusi taastuvelektri tootmisseadmeid, mis on võimelised tootma igal aastal kuni 100 GWh rohelist elektrit ning tarnima seda elektrit RKAS-ile pikaajalise (10 aastat alates elektri toomistega alustamisest) elektri ostu-müügilepingu alusel (PPA).

Läbinisti innovatiivne

Kõnealune hange on esimene omataoline Eestis, mille eesmärk on ergutada uute suuremahuliste taastuvenergia tootmisrajatiste arendamist pikaajalise PPA sõlmimise kaudu. Pikaajalise PPA sõlmimine peaks andma arendajatele ja nende võlausaldajatele vajaliku kindlustunde ja sissetulekute garantii ning võimaldama projektide arendamist ilma riigitoetusteta.

Ühtlasi saab see olema üks esimesi projekte Eestis, kus pikaajalise elektrienergia ostulepingu raames viiakse ellu uus suuremahuline taastuvenergia projekt. Seni on enamik projekte ellu viidud riiklike toetuste abil, mida uutele projektidele enam ei kohaldata. Seesugused PPA projektid on vajalikud uute taastuvenergia projektide turule toomiseks ja aitavad seeläbi kaasa Eesti taastuvenergia- ja kliimaeesmärkide saavutamisele.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime RKAS-i riigihanke õiguslikes aspektides, muuhulgas riigihanke- ja energiasektori spetsiifiliste seaduste osas, sobiva PPA mudeli loomisel ja riigihankedokumentide koostamisel (tehnilised kirjeldused, PPA leping, kvalifikatsioonid, valikukriteeriumid).

Meie kliendimeeskonda juhtis vandeadvokaat Kaspar Endrikson, keda toetasid advokaat Mario Sõrm, partner Kaupo Lepasepp, vandeadvokaat Kadri Härginen.