Minust

Töötan juristina kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonnas ning vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühmas. Puutun seega tihedalt kokku nii tehingute kui ka kohtuasjadega.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Töö Sorainenis. Ühinesin Soraineniga 2017. aastal ja olen seni keskendunud peamiselt kinnisvaraõigusele. Koostan eri liiki lepinguid alates lihtsatest üüri- ja projekteerimislepingutest kuni keerulisemate ehituslepingute ja tehingudokumentideni. Tunnen kinnisvara omandamise, arendamise, ehitamise ja ekspluateerimise protsessi ning olen osalenud klientide nõustamises mitmetes tehingutes ja kohtuvaidlustes. Olen abistanud meie tiimi kaubandus- ja ärikeskuste omandamise tehingutes ning keerulistes ehitus- ja planeerimisvaidlustes.

Pidev areng. Noore juristina täiendan pidevalt oma teadmisi ja oskusi eri õigusvaldkondades ning olen alati valmis end uutes ja põnevates olukordades proovile panema. Lisaks kinnisvaraõigusele olen tegelenud näiteks maksejõuetus- ja perekonnaõiguse asjadega, samuti keskkonna- ja äriõiguse, Euroopa Liidu õiguse ning lepinguväliste võlasuhetega. Olen osalenud mitmetel ehitus- ja planeerimisõigusega seotud koolitustel. Hetkel üritan rohkem keskenduda kinnisvara- ja ehitusõigusega seotud vaidluste lahendamisele ja kohtuasjadele.

Varasemad kogemused. Enne Soraineniga liitumist töötasin kolm aastat juristina ühes Eesti juhtivas turvaettevõttes. Nägin, kuidas üks üleriigilise haardega ettevõte tegutseb ja milliste õiguslike küsimustega igapäevaselt kokku puutub. Omandasin väärtuslikke kogemusi eri liiki teenuste ja lepingute, vaidluste, tööõiguse ja riigihangete vallas. 2016. aastal osalesin Eesti Turvaettevõtete Liidu töörühma kaudu uue turvaseaduse eelnõu koostamisel.

Akadeemilised saavutused. Lõpetasin 2017. aasta kevadel Tartu Ülikooli cum laude ja omandasin magistrikraadi õigusteaduses. Oma magistritöös analüüsisin privaatsusõiguse riivet Euroopa Liidu õiguses elektroonilise side andmete kaitse valdkonna näitel. Minu magistritöö sai justiitsministeeriumi era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde 2017. aasta konkursil II koha. Avaldasin koos oma juhendaja Carri Ginteriga ajakirjanduses mitu artiklit seoses kiire vajadusega muuta Eesti seaduseid selleks, et inimeste põhiõigus privaatsusele oleks tagatud.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)