Minust

Olen vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühma liige ning ühtlasi tööstuse valdkonnas tegutsevaid kliente nõustava tiimi liige.

Mulle on oluline

Majanduskuritegude ennetamine. Olen meeskonnaliikmena töötanud oluliste juhtumitega, mis on seotud nii majanduskuritegude ennetamise kui ka klientide nõustamisega sellise kuriteo ohvriks langemise järel.

Haldusõigus. Haldusõigusega tegeleva meeskonna liikmena kaitsen nii kodanike kui ka äriühingute õigusi.

Teadmiste levitamine. Kuulun Sorainen Student Academy projektimeeskonda. Olen olnud Euroopa juuratudengeid ühendava European Law Students’ Associationi kohaliku esinduse ELSA Tallinna juhatuse liige. Samuti olen olnud ELSA Estonia revisjonikomisjonis. Praegu on minu sihiks inspireerida kooliõpilasi, andes koostöös ELSA Estoniaga eri õigusvaldkondades loenguid.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Trieste Summer Law School (media law, 2017)
  • Oporto Summer Law School (law and business, 2016)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur