Sorainen nõustab VINCI tütarettevõtet Eurovia 75%-lise osaluse omandamisel Eesti juhtivas taristuehitusettevõttes TREV-2 Grupp BaltCapilt. Tehingu lõpuleviimine on planeeritud juunikuu lõppu, kui osapooled on täitnud  kõik regulatiivsed nõuded.

„Eurovia alustas tegevust Leedus 1994. aastal ja Lätis 2017. aastal. Oleme rahul, et saame laieneda ka Eestisse,” kommenteeris Xavier Neuschwander, Eurovia Euroopa raudtee ja eriehituse valdkonna juhatuse esimees. „TREV-2 meeskonna professionaalsus ja energia on muljetavaldavad, seega loodame edukat koostööd.”

„Tervitame Eurovia jõudmist Eestisse,” sõnas TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens. „Eurovia on taristuehituse teadus- ja arendustegevuses globaalne liider. See sobib hästi meie meeskonna eesmärgiga olla tehnoloogia valdkonnas number üks.”

TREV-2 Grupp on Eesti juhtiv taristuehitusettevõte, mille ajalugu ja kogemus ulatuvad 1960ndatesse aastatesse. Ettevõtte peamised tegevusalad on teede, sildade ja raudteede ehitus; teehoole; keskkonnaehitus; maavarade kaevandamine ja liikluskorraldus. 2017. aastal oli TREV-2 Grupi käive üle 70 miljoni euro ning ettevõte annab tööd 360 inimesele.

VINCI tütarettevõte Eurovia on maailma suurimaid transpordi infrastruktuuri ehituse ja linnaarenduse ettevõtteid. Eurovia ehitab maanteid, kiirteid, raudteid ja lennujaamu ning osaleb tööstus-, kaubandus- ja linnakeskuste arendamises. Ettevõtte pädevusse kuuluvad lisaks põhitegevusele õhkimine ja lammutamine, drenaaþ, mullatööd, liikluskorraldus, teede märgistamine, insenertehnilised rajatised ja mürabarjäärid. Tänu maanteede ja raudteede ehituseks vajalike materjalide tootmisele hõlmab Eurovia tegevus kogu tarneahelat. 15 riigis tegutsevas firmas töötab 39 500 inimest ja 2017. aastal oli ettevõtte tulu 8,1 miljardit eurot.

Sorainen nõustas Euroviat tehingu kõigis etappides, sh tehingule eelnenud aruteludes, juriidilise auditi läbiviimisel, tehingu üle läbirääkimiste pidamisel ning ühinemiseks loa hankimisel. Soraineni tiimis nõustasid klienti partner Toomas Prangli ja advokaat
Kai Vainola.