Esindasime edukalt Kirsti Valdstein-Timmerit kohtuvaidluses Ekspress Meedia ja endise Kroonika ajakirjaniku Vahur Joaga seoses meedias ilmunud ebaõigete faktiväidetega.

Halvustavad artiklid

Vaidluse keskmes olid 2021. aasta sügisel ajakirjaniku sulest ilmunud artiklid, mis olid kliendi suhtes läbivalt halvustavad. Peale esimese artikli avaldamist palus klient ajakirjanikult ebaõigete faktiväidete parandamist, mida ajakirjanik ei teinud, avaldades järgnevatel nädalatel veel kaks klienti halvustavat artiklit. Artiklite avaldamisega loodi kliendist mulje kui kelmist ja liigkasuvõtjast.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Hagi tulemusena soovis klient ebaõigete andmete ümber lükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist. Aitasime klienti hagi koostamisel ja esindasime klienti seotud kohtuvaidluses.

Harju Maakohus otsustas 8. juulil hagi rahuldada nii endise ajakirjaniku kui Kroonika vastase hagi, kohustades viimast avaldama teate ning ümber lükkama avaldatud ebaõiged faktiväited nende ebaõigeks tunnistamise kaudu. Lisaks mõistis kohus mõlemalt kostjalt välja rahalise hüvitise.

Klienti esindasid kohtus partner Carri Ginter ja nõunik Maria Pihlak, keda toetasid juristid Aleksandr Šapovalov ja Maarika Maripuu.