Nõustasime kaitsetööstusettevõtet Milrem Robotics, Euroopa turul juhtivat robotroonikal põhinevate maismaasüsteemide arendajat ja tootjat investeeringu kaasamisel Saksamaa peamiselt lahingutankide ja -süsteemide tootjalt Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Tulus partnerlus

Ühe osana investeeringust omandab KMW 24,9-protsendilise osaluse Milrem Roboticsis, mis jätkab iseseisva ettevõttena. Mõlemad osapooled loodavad teha strateegilist koostööd ning üheskoos kujundada Milremist Roboticsist Euroopa militaarrobootika kompetentsikeskuse. Teadaolevalt võib Milrem Roboticsi käive 2021. aastal ulatuda 9,4 miljoni euroni.

„Meie koostöö KMW-ga loob innovatsiooni tulevastes toodetes ja teenustes. Seda just mehitatud ja mehitamata süsteemide koostoimimise ning sensor-to-shooter lahenduste osas,“ lisas Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi.

„KMW kui maismaasüsteemide turuliider Euroopas ning Milrem Robotics kui Euroopa mehitamata maismaasüsteemide sektori tipptegija sobivad suurepäraselt kokku. Meie koostöö annab võimaluse töötada innovaatiliste ja uute lahenduste kallal, mis mõjutavad kaitsetööstuse tulevikku. Lisaks on tulevikus sünergiat oodata ka KNDS-i kontserni kontekstis,“ lisas KMW finantsjuht Horst Rieder.

Meie teenused ja klienditiim

Oleme Milrem Roboticsi nõustajaks kõigis tehingu etappides, sealhulgas juriidilise auditi läbiviimisel, läbirääkimistel, tehingudokumentide ettevalmistamisel, tehingu lõpuleviimisel ning tehingujärgsetes küsimustes.

Meie klienditiimi juhtisid partner Piret Jesse ja advokaat Robin Teever.