Kaitsesime edukalt autospordiorganisatsiooni NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) huve vaidlustes, mis puudutasid NASCARi kaubamärgi registreerimist Eestis, Lätis ja Leedus. Meie meeskonna abiga õnnestus ettevõttel oma NASCARi kaubamärki kaitsta ja tunnistada kehtetuks identse kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise  katsed Balti riikides Amaxa Pharma poolt.

Leedus lahendati küsimus kohtus, Eestis ja Lätis tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Otsused lubavad NASCARil ka kõikides tulevastes vaidlustes kaitsta oma väidet, et ettevõtte kaubamärgid on tuntud kogu maailmas, sealhulgas Baltimaades.

Identsed kaubamärgid erinevate kaupade jaoks

Amaxa Pharma, meie kliendi kaubamärgiga identse kaubamärgi omanik, soovis laiendada oma NASCARi kaubamärgi rahvusvahelist registreerimist Eestis, Lätis ja Leedus, et kasutada kaubamärki meditsiini- ja tervisekaupade turustamiseks.

Meie klient ei kasuta NASCARi kaubamärki meditsiinitoodete müügis ja ta pole ka selliste toodete osas oma kaubamärki kaitsnud. Otsuse tegemisel võeti aga arvesse võimalust, et Amaxa Pharma võib maailmas tuntud NASCARi kaubamärgi omandatud head mainet ja selle seostamist populaarsete võidusõidusarjadega enda huvides kasutada, eksitades tarbijaid kauba päritolu suhtes. Sellist tegevust võib tõlgendada tahtliku ebaausa konkurentsina.

Meie kliendimeeskond

Eestis: vandeadvokaat Olivia Kranich,

Lätis: partner Andris Tauriņš,

Leedus: vandeadvokaat Stasys Drazdauskas.