Minust

Nõustan kliente intellektuaalse omandi ning meditsiini ja tervishoiu valdkonnas. Minu igapäevatöö hõlmab erinevaid ülesandeid seoses kaubamärkide, domeeni- ja ärinimede, kasulike mudelite, patentide, tööstusdisainilahenduste, geograafiliste tähiste ja autoriõigustega, samuti ravimite ja meditsiiniseadmete valdkondadega. Tegelen lisaks ka ärilepingutega, mis annab mulle selge eelise teemakohaste lepingute koostamisel.

Mulle on oluline

Kaubamärgid. Haldan mitme tuntud kohaliku ja rahvusvahelise kliendi kaubamärgiportfelle. Tegelen kaubamärkide registreerimise ja pikendamisega, samuti kaubamärgiõiguste litsentsimise ja loovutamisega.

Domeeninimed. Nõustan kliente domeeninimede registreerimisel ja vaidlustes. Muu hulgas esindasin koos Carri Ginteriga Eesti presidenti domeeninimega seotud vaidluses, et saada tema valdusesse tagasi tema täisnime sisaldav domeeninimi.

Autoriõigus. Minu töö on tagada, et töö-, teenindus-, litsentsi- ja loovutuslepingutesse oleks lisatud nõuetekohased autoriõiguse sätted.

Meditsiin ja tervishoid. Meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna kaasjuhina Eestis on mul põhjalikud teadmised ravimite ja meditsiiniseadmete regulatsioonist, samuti selle valdkonna klientide igapäevaärist.

Ärilepingud. Olen koostanud nii praktikas tavapäraseid kui ka erandlike olukordade ja spetsiaalsete õigussuhete reguleerimiseks loodud lepinguid, näiteks konfidentsiaalsus-, koostöö-, teenuse-, frantsiisi-, näitlejate, intellektuaalomandi litsentsimise ja loovutamise lepinguid.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur