Tegutsedes kohaliku nõustajana Eestis ja Lätis läbi Bird & Bird Helsinki kontori, nõustame rahvusvahelist kaitse-, julgeoleku- ja lennundustsükli tugiteenuste, tehnoloogialahenduste ja pilootide koolituse pakkujat Patriat kogu kontserni hõlmavate rikkumisest teavitamise suuniste ajakohastamisel ja ELi rikkumisest teavitavate isikute kaitse direktiivi järgimise tagamisel.

Rahvusvaheline turuosaline

1921. aastal asutatud Patria on rahvusvaheline kaitse-, julgeoleku- ja lennunduse tugiteenuste, tehnoloogialahenduste ja lennuõppe koolituse pakkuja. Patria pakub oma lennundus- ja sõjalistele klientidele seadmete kättesaadavust, pidevat jõudluse arendamist ning valitud luure-, järelevalve- ja juhtimissüsteemi tooteid ja teenuseid.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Patriat kogu kontserni hõlmavate rikkumisest teavitamise juhiste ja teavituskanalite ajakohastamisel Eesti ja Läti õiguse valguses. Anname kliendile jätkuvalt nõu ELi rikkumisest teavitamise direktiivi ülevõtmise seisu ja kohalike rikkumisest teavitaja kaitsega seotud õigusaktide kohta.

See küsimus on keeruline ja ajatundlik, kuna Euroopa Liidu liikmesriigid pidid direktiivi üle võtma 17. detsembriks 2021. Eesti ei ole seda siiski veel teinud.

Kliendimeeskonda kuuluvad partner Karin Madisson ja jurist Hanna-Elise Rähni Eesti õigusküsimustes ning Läti õigusasjades nõunik Andis Burkevics.