Nõustasime Euroopa juhtivat transpordiplatvormi Bolt 20 miljoni eurose investeerimislepingu sõlmimisel Maailmapanga Gruppi kuuluva Rahvusvahelise Finantskorporatsiooniga (IFC). Üheskoos asutakse arendama transporditeenuseid Aafrika ja Ida-Euroopa turgudel.

Fookuses arenevad turud

IFC investeering Bolti tehti konverteeritava võlakirja kaudu. Tehingu osana osutab IFC ka nõustamisteenuseid. IFC investeerib arengumaades tegutsevatesse eraettevõtetesse.

IFC investeeringu ja nõustamisteenuse eesmärk on aidata Boltil laiendada teenuste võrgustikku arenevatel turgudel, näiteks Ukrainas, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Nigeerias, et parandada neis riikides transporditeenuste kättesaadavust ning luua kohalikele väikeettevõtjatele uusi töökohti.

Rohkem paindlikke majanduslikke võimalusi naistele

“Üks Bolti ja IFC ühistest eesmärkidest on luua rohkem võimalusi naistele – seda nii juhtidena tööle asumiseks kui turvalisele ja taskukohasele transporditeenusele ligipääsu hõlbustamisel,” ütles Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig. Bolt tutvustas hiljuti Lõuna-Aafrika Vabariigis vaid naistele mõeldud sõidukategooriat, mille eesmärk on viia kokku naissoost kliendid ja juhid, et suurendada nende turvatunnet teenuse pakkumisel ja kasutamisel.

“Tehnoloogia on suurepärane tööriist uute jätkusuutlike lahenduste väljatöötamiseks. Meie investeering Bolti aitab tehnoloogia abil transpordisektorit ümber kujundada keskkonnale kasulikul viisil, luua naistele rohkem paindlikke majanduslikke võimalusi ning tagada arenevatel turgudel turvalisem ja taskukohasem juurdepääs linnatranspordile,” lisas Rahvusvahelise Finantskorporatsiooni tegevjuhi asetäitja Stephanie von Friedeburg.

Meie teenused ja kliendimeeskond

,,Meil on olnud au töötada sellise professionaalse ja innovaatilise kliendiga nagu Bolt, kellel oleme viimase kolme aasta jooksul aidanud kuue rahastamisvooru jooksul koguda rohkem kui 480 miljonit kapitali, “ ütles partner Toomas Prangli. ,,Bolt on teinud julgeid murrangulisi tehinguid, mida pole teinud ükski teine Balti ettevõte.”

Olime kogu rahastamisvooru vältel Bolti peamiseks õigusnõustajaks. Meie projektimeeskonda juhtis advokaat Mirell Prosa, keda toetas partner Toomas Prangli. Kliendimeeskonda kuulusid ka advokaadid Robin Teever ja Vladislav Leiri.