Nõustasime Harjumaa Omavalitsuste Liitu Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu kavandamisel, aidates koostada riigi eriplaneeringu algatamise taotlust.

Kasu nii keskkonnale kui kodanikele

Tallinna ringraudtee võimaldab viia Paldiski suunalise kaubarongiliikluse välja Tallinna kesklinnast ja tulevasest rahvusvahelisest Rail Balticu reisiterminalist, millest kujuneb ühtlasi Eesti värav. Ringraudtee perspektiiv annab kindlustunde Paldiski sadamate operaatoritele ja teistele piirkonna ettevõtjatele tegevuste laiendamiseks ja uute investeeringute tegemiseks, kuna idasuunaline kaubarongiliiklus läbi Tallinna ei ole jätkusuutlik.

Lisaks kaubarongiliikluse pealinnast väljaviimisele annab ringraudtee regionaalrongiliikluse perspektiivi suunal Ülemiste-Paldiski/Turba (Haapsalu)-Ülemiste, mis võimaldab igapäevast kiiret, mugavat ja keskkonnasäästliku töörännet piirkonna elanikele mõlemas suunas ning parandab ühtlasi lennujaama, rahvusvahelise Rail Baltic reisiterminali ja muude teenuste ning töökohtade kättesaadavust ühistranspordiga, mis täna on kättesaadavad üldjuhul ainult isikliku sõiduautoga.

Detailne õiguslik analüüs

Harjumaa Omavalitsuste Liit pöördus meie poole, et koostada õiguslik analüüs, mis on vajalik Rahandusministeeriumile tervikliku taotluse üle andmiseks riigi eriplaneeringu algatamiseks. Meie eksperdid kaasasid analüüsi tegemisel omakorda projekti mitmed teemaga seotud ettevõtted ja avaliku sektori asutused, kelle ettepanekuid samuti arvesse võeti. Tartu Ülikool ja Entek aitasid hinnata projekti võimalikku maksumust ja välja selgitada, milliseid uuringuid tuleb projekti käigus teha.

Oluline samm edasi

Riigi eriplaneering lubab edasi minna Harju maakonnaplaneeringus 2030+ kavandatust. See võimaldab hinnata raudtee võimalikku paiknemist kinnisasja täpsusega, mis tähendab, et trassi alla mitte jääv maa vabastatakse piirangute alt.

Ringraudtee riigi eriplaneering läheb hinnangute põhjal maksma viie kuni seitsme aasta jooksul umbes 3,4 miljonit eurot, kulud on kavas jagada era- ja avaliku sektori vahel. Ehitus saaks alata kõige varem seitsme aasta pärast.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime klienti Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu algatamise eelses protsessis, aidates koostada riigi eriplaneeringu algatamise taotlust ning koostades detailse õigusliku analüüsi. Meie kliendimeeskonda kuulusid partner Paul Künnap ja jurist Sandra Mikli.