Aitasime Eesti Tsiviilallianssil koostada muudatusettepanekud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muutmise eelnõule.

Suur avalik huvi

Eelnõu on tekitas aprillis palju kära ning tõi ka meeleavaldajad päevadeks Toompeale. Meeleavaldajate arvates võisid mitmed eelnõuga kaasnevad seadusmuudatused anda politseile liiga palju võimu ning võimaldanuks rakendada ebaproportsionaalselt kõrgeid trahvimäärasid. Seaduseelnõu algatati muuhulgas eesmärgiga tõsta oluliselt trahve nakkushaiguste levikut takistavate ohutusmeetmete – näiteks maskikandmise kohustuse – eiramise eest.

Edukad muudatused

Koostasime eelnõule muudatusettepanekud, mille klient ka Riigikogule esitas. Lisaks esindasime klienti Riigikogu sotsiaalkomisjonis, kus andsime muudatusettepanekutest ülevaate. Meie ettepanekutest kaks, mis olid seotud trahvisummadega, olid edukad.

Eelnõuga ettenähtud võimalikku trahvisummat meetmete eiramise eest alandati meie ettepanekutele tuginedes kaks korda. Lisaks loobus Riigikogu meie ettepanekul  soovist suurendada erinevaid trahve.

Lisaks kõrvaldas Riigikogu seaduses puuduse, millele partner Allar Jõks juhtis tähelepanu peaaegu pool aastat tagasi. Maskisunni kehtestamiseks novembris puudus valitsusel seadusest tulenev volitusnorm. Nüüd näeb NETS § 28 lg 2 ette, et Terviseamet võib kohustada isikuid järgima nakkusohutuse ettevaatusabinõusid.

Meie klienditiim

Klienti nõustasid meie partner Allar Jõks ning advokaat Gerli Helene Gritsenko.