Esindasime Tallinna Haridusametit seitsmes riigihankevaidluses, mis tekkisid Eesti läbi aegade ühe suurima toitlustusteenuste riigihanke raames.

Mõjutab ligi poolt kõigist Tallinna munitsipaalkoolidest

Riigihange käsitles koolide toitlustusteenuse osutamist 24 Tallinna munitsipaalkoolile. Seetõttu jagunes pakkumine 24 osaks. Hanke hinnanguline kogumaksumus oli ligikaudu 25 miljonit eurot, mis teeb sellest ühe läbi aegade suurima toitlustusteenuse hanke Eestis. 65 munitsipaalkooliga Tallinnas puudutas hange ja sellele järgnenud vaidlused toitlustamist ligi 40% Tallinna koolidest.

Meie teenused

Kokku tekkis riigihanke raames 8 vaidlust. Esindasime klienti edukalt seitsmes esindamist nõudnud vaidluses. Kokku oli vaidlustes vastaspoolteks neli erinevat toitlustusteenuse pakkujat.

Seitsmest vaidlusest kuus otsustati kas riigihangete vaidlustuskomisjonis (VaKo) või hiljem Tallinna halduskohtus või Tallinna ringkonnakohtus Haridusameti kasuks.

Üks vaidlus lõppes Tallinna ringkonnakohtu otsusega, millega tunnistati kaks Haridusameti otsust õigusvastaseks. Sel juhul olid hankelepingud aga juba seaduslikult sõlmitud.

Haridusamet suutis hankega ette nähtud 24 lepingust sõlmida 22 ja toitlustamine munitsipaalkoolides oli igal ajal tagatud.

Meie meeskond

Meie kliendimeeskonda juhtis advokaat Mario Sõrm, teda toetasid partner Kaido Künnapas ja vandeadvokaat Kadri Härginen.