Esindasime edukalt teatrikeskust ja eksperimentaalse ning uuendusmeelse etenduskunsti kiirendit sihtasutust Vaba Lava vaidluses Kultuuriministeeriumiga.

Kohtuvaidlus algas 2022. aasta kevadel kui Vaba Lava vaidlustas kohtus Kultuuriministeeriumi rahastamisotsuse. Otsuse kohaselt omistas Kultuuriministeerium Vaba Lava regionaalsele ja rahvuskultuurilisele tähendusele mõlemale kolm punkti viiest, mis tähendas Vaba Lava taotluse rahuldamist 60% ulatuses küsitud summast.

Kultuuriruumi tugevdamine Ida-Virumaal

Kaebuse koostamisel oli kesksel kohal võrdlev analüüs teistele tegevustoetuse taotlejatele antud hinnangutega. Võrdluses 19 etendusasutusega, kes taotluse esitasid, oli Vaba Lava regionaalne tähendus 17 kohal ja toetuse saajatest eelviimasel kohal.

Vaba lava juht Märt Meos põhjendab rahulolematust ja kohtust abi otsimist: „Eelmisel aastal toimus Narvas rahvusvaheline Vabaduse teatrifestival. Lisaks etendustele Tallinnas ja Narvas mängisime Tartus, Sillamäel, Kuressaares, Jõhvis ja mujal. Seda on mitu korda rohkem kui mõnel teisel teatril, kelle regionaalset rolli hinnati kõrgemalt.”

Uus hinnang

Halduskohus leidis, et ministeerium on rahastamisotsuse tegemisel olnud vastuoluline, otsus sisaldab kaalutlusvigu ja on põhjendamispuudustega. Seetõttu oli halduskohtu hinnangul ilmne, et ministeerium ei hinnanud Vaba Lava taotlust õiguspäraselt.

Kohtuotsus kohustab Kultuuriministeeriumi uuesti läbi vaatama Sihtasutuse Vaba Lava tegevustoetuse taotlust „Etendusasutuste tegevustoetus“ 2022. a taotlusvoorus. Lisaks tuleb ministeeriumil maksta sihtasutuse Vaba lava kasuks välja menetluskulud 4959,8 eurot.

Halduskohus kohustas ministeeriumit Vaba Lava tegevustoetuse taotlust tervikuna uuesti läbi vaatamata. Seetõttu peab ministeerium uue rahastamisotsuse tegemisel uuesti hindama ka Vaba Lava rahvuskultuurilist tähendust.

Ministeeriumil on õigus kohtuotsus 30 päeva jooksul edasi kaevata.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Koostasime Vaba Lava kaebuse Tallinna halduskohtule ning esindasime Vaba Lava seotud kohtuvaidluses.

Meie kliendimeeskonda juhtis advokaat Mario Sõrm, keda toetas nõunik Kadri Härginen.

Rohkem infot – ERR.