Sorainen esindab AS-i Windoor üle 20 miljoni euro suuruses nõudes Washingtonis rahvusvahelises arbitraaþimenetluses Kasahstani Vabariigi vastu 

Eesti üks suuremaid klaas- ja alumiiniumfassaadide tootjaid Windoor algatas Washingtonis Maailmapanga juures asuvas Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse vahekohtus arbitraaþimenetluse Kasahstani Vabariigi vastu, et kätte saada ligi kolm aastat tagasi Stockholmis vahekohtu poolt välja mõistetud 23 miljoni euro suurune hüvitis Kasahstani riigiettevõttelt.   

14. septembril 2018 esitas Windoor vahekohtumenetluse algatamise taotluse Rahvusvahelisele Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (International Centre for the Settlement of Investment Disputes; ICSID; https://icsid.worldbank.org/en/) vahekohtule. Windoor alustas Kasahstani Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraaþimenetlust Eesti Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu.

Etteheidetavad rikkumised seonduvad erinevate ametiasutuste ja õiguskaitseorganite tegevustega, mille tulemusel ei ole Kasahstani Vabariigis saanud täita 2015. aastal Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu Instituudi poolt Windoori kasuks tehtud otsust. Otsusega mõisteti Kasahstani riigiettevõttelt Windoori kasuks välja ca 23 miljonit eurot vaidluses, mis puudutas Windoori investeeringut Astana rahvusvahelise äri- ja konverentsikeskuse ehitamisel.

Windoor  on üle kahe aasta püüdnud jõuda Kasahstani Vabariigis lahenduseni muul viisil. 2016. aasta veebruaris ja oktoobris teavitas ettevõtte Kasahstani Vabariiki rahvusvahelise arbitraaþimenetluse algatamisest juhul, kui viimane ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi. Kasahstani Vabariik ei ole aga tänaseni enda kohustusi täitnud.

ICSID-i vahekohtumenetluses esindavad Windoori Soraineni partner ja vandeadvokaat Reimo Hammerberg ning advokaat Maria Pihlak koos rahvusvahelise advokaadibürooga Jones Day (Washington ja London). ICSID on rahvusvaheline arbitraaþiasutus, mis toetab rahvusvaheliste investorite ja riikide vahel õigusvaidluste lahendamist.

ICSID on Maailmapanga Grupi liikmesasutus ja selle peakorter asub Ameerika Ühendriikides Washingtonis. Hetkeseisuga on ICSID liikmed, selle põhikirja ratifitseerinud ning kohustunud selle otsuseid täitma 154 riiki maailmas, sh ka Kasahstani Vabariik. Windoori juhtum on esimene Eesti ettevõtet ja välisriiki puudutav menetlus 1966. aastast tegutsevas organisatsioonis, mille täisliige on Eesti Vabariik alates 1992. aasta juulist.