Balti ühinemis- ja ülevõtmistehingute (M&A) turg õitseb ning tehingud hõlmavad järjest enam kõiki Balti riike, selgub äsja avaldatud uuringust „Baltic M&A Deal Points Study 2018”. Ligi 30% 2016.—2017. aastal lõpule viidud tehingutest puudutasid kõigis kolmes Balti riigis tegutsevaid ühinguid, mis on pea kaks korda rohkem kui aastatel 2014—2015.

Enamik Baltimaades toimuvaid M&A tehinguid on väärtusega 1—5 miljonit eurot, tõusnud on ka 5—10 miljoni eurose väärtusega tehingute hulk (18%lt 27%le).

Kõige rohkem tehinguid tehti IT ja tehnoloogia (17%), energeetika- (13%) ja teenuste sektoris (12%) tegutsevate ettevõtetega, samas kui aastatel 2014—2015 oli kõige aktiivsem tehingusektor ehitus ja kinnisvara (29%).

Ligi pooled ostjad olid Balti riikidest, kuid märkimisväärselt on suurenenud ka USA investorite osakaal (2%lt 10%le). Kolmandik tehingutest olid sellised, kus nii ostja kui ka müüja tulid Balti riikidest.

Uuringust selgub ka, et ühinemis- ja ülevõtmistehinguid puudutavate vaidluste lahendamiseks on endiselt levinuim vorm arbitraaþ, kuid ettevõtjad on hakanud sagedamini ka kohtusse pöörduma. Vilniuse arbitraaþikohut kasutatakse vaidluste lahendamisel palju, kuid Eesti ja Läti vahekohtuid ei näi ettevõtjad piisavalt usaldusväärseks pidavat. Selle asemel pöördutakse peamiselt Stockholmi kaubanduskoja arbitraaþiinstituudi poole ja ka Helsingi vahekohut kasutatakse järjest sagedamini (kasv 2%lt 8%le).

Uuring „Baltic M&A Deal Points Study 2018” tugineb Balti riikides 2016.—2018. aastal tehtud 91 tehingule. Uuringu panid kokku advokaadibürood Sorainen, Cobalt, Ellex, Eversheds Sutherland ja TGS Baltic koostöös Eesti, Läti ja Leedu era- ja riskikapitaliassotsiatsioonidega.

» Loe uuringut siin «