36% ettevõtetest on viimase 2 aasta jooksul langenud majanduskuritegevuse ohvriks

22% ettevõtetest ei ole viimase 2 aasta jooksul riskihindamistegevusi ettevõttes läbi viinud
Kümnendik majanduskuritegudest avastatakse juhuslikult

→ selgub PricewaterhouseCoopers’i 2016. aasta üleilmse majanduskuritegevuse uuringust

Kuulates oma kliente ja tunnetades kasvavat vajadust majanduskuritegevuse vältimise abinõude ja asjakohase nõustamise järele, pakume Sorainenis õigusteenuste turul uudset teenust – majanduskuritegudega seotud nõustamist. Selleks oleme loonud asjatundjatest töörühma, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes ning kuhu kuuluvad kohtuadvokaadid, endised uurijad, prokurörid ja kohtunikud.

Mida hoogsamalt ettevõte kasvab ja mida enam kaugenevad omanikud igapäevasest juhtimisest, seda rohkem suurenevad ka riskid, et juhid või töötajad ettevõtet kahjustavad. Nad võivad sõlmida kahjulikke lepinguid, kantida ettevõttest raha välja või kõrvaldada vara.

Seadused saavad selles olukorras aidata vaid teatud piirini ja pigem tagantjärele. Eelkõige peavad ettevõtted ise kaardistama riskid ja kehtestama vajalikud siseprotseduurid. Prioriteedid sõltuvad ettevõtte tegevusalast ja suurusest. Mõned ettevõtted peavad keskenduma ärisaladuse kaitsele, teised aga konkurentsireeglite tundmisele, vältimaks kartelli või et suhelda riigiametitega nii, et hiljem ei osututa kahtlusaluseks altkäemaksu pakkumises.

Alates 4. septembrist juhib Soraineni majanduskuritegevusega seotud töörühma Eestis endine justiitsministeeriumi kantsler ja riigi peaprokurör Norman Aas. Ligi 20 aastat juuravaldkonnas töötanud Norman  on pühendanud suure osa oma elust majandus- ja ametialaste kuritegude uurimisele. Oma senises töös on ta kokku puutunud paljude keeruliste majandus- ja ametialaste kuritegude menetlustega ning näinud, kui suurte kahjudeni võib viia ohtude ignoreerimine või nendele mitteõigeaegne reageerimine.

Lisaks majanduskuritegevusega seotud nõustamise töörühma juhtimisele ja ülesehitamisele aitab Norman Sorainenis oma kogemuste ja teadmistega tugevdada Allar Jõksi juhitavat riigisuhete töörühma ja Carri Ginteri juhitud vaidluste lahendamise tiimi.

Mis on uue töörühma roll:

  • aidata ettevõtjatel maandada riske ja seada sisse sisekontrolli süsteemid
  • anda nõu ettevõtjatele, kellel on tekkinud pettuskahtlused ning aidata neis selgust luua, sh viia läbi sisejuurdlust
  • aidata ettevõtetel, kes on langenud kuriteo ohvriks, teha riigiga koostööd: esitada kahjunõudeid, esindada ettevõtet kriminaalmenetluses ja aidata tõendeid koguda
  • nõustada ja esindada kliente kõigis kohtuastmetes
  • nõustada küsimustes, mis hõlmavad kriminaalsel teel saadud tulu jälitamist, vara sissenõudmist ja otsuste täitmisele pööramist
  • abistada tõendite kogumisel nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt