Täna sai Soraineni partneriks Norman Aas, büroo majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna juht Eestis, kes enne Soraineniga liitumist töötas ligi 10 aastat peaprokurörina.

Aas on aidanud suurtel rahvusvahelistel ettevõtetel korraldada siseuurimisi, tuvastada ebaausa juhtimisega seotud kuritegusid ja aidanud ettevõtetel taastada normaalset äritegevust. “Mu peamine eesmärk on aidata kaasa ausa ja pettustevaba ärikeskkonna arendamisele,” sõnas Aas uut positsiooni kommenteerides. ”Et seda teha, aitan ühelt poolt klientidel riske maandada, mis puudutab näiteks ausate partnerite valikut ja läbipaistva tegutsemiskeskkonna loomist, ja teisalt hoian teemat rambivalguses. Samuti kaitsen vajadusel probleemidesse sattunud klientide õigusi kohtueelses menetluses ja kõikides kohtuastmetes.”

Aas teeb koostööd õiguskaitseorganitega, et kaitsta pettuse ja korruptsiooni tõttu kannatanud ettevõtete õigusi, ning aitab rakendada ettevõtetes ja riigiasutustes korruptsiooniga võitlemise strateegiaid. Näiteks koostati Norman Aasa juhtimisel Tallinna linna korruptsioonivastane strateegia.

Avalikust sektorist erasektorisse

Norman Aasa saamine Soraineni partneriks kinnitab taas, et head professionaalid saavad liikuda avalikust sektorist erasektorisse ja vastupidi. „Norman on kolme aastaga tõestanud, et avaliku sektori suurt kogemustepagasit saab hästi rakendada ka advokaadina,“ sõnas Soraineni Eesti kontori juhtivpartner Toomas Prangli, kelle sõnul on Aasal suur roll Soraineni majanduskuritegude ennetamise ja uurimise valdkonna arendamisel Eesti parimaks.

Üheks näiteks Norman Aasa tööst majanduskuritegude lahendamisel on Krässik OÜ (endine Daxin Baltic) esindamine teedrajavas kaasuses, mis oli seotud positsiooni kuritarvitamisega ettevõtte eelmise juhatuse poolt. See viis olulise Riigikohtu otsuseni ja Eestis pretsedenditu reaalse vangistuse määramiseni majanduskuriteo eest endisele juhatuse liikmele. Teiseks näiteks on rahvusvahelise metalli- ja mäetööstusettevõtte Tenova India Private nõustamine kriminaalsel teel väljapetetud raha tagasisaamisel, kus piiriülese kriminaalmenetluse käigus uuriti suure summa väljapetmist ja järgnenud rahapesu. Klient sai tänu kohtuotsusele kogu raha tagasi.

Riikliku õiguspoliitika koordineerija

17 aastat prokurörina töötanud Norman Aas on kokku puutunud sadade majandus- ja korruptsioonikuritegude menetlemisega. Peaprokurörina aastatel 2005-2014 vastutas ta kõige olulisemate ja suuremate kuritegude menetlemise eest Eestis, mille hulka kuulusid poliitilise korruptsiooni juhtumid.

Justiitsministeeriumi kantslerina aastatel 2014-2017 oli Aasa vastutusalaks riikliku õiguspoliitika koordineerimine, sealhulgas korruptsiooniga võitlemise poliitika ja strateegia elluviimine.

Aas on ka akadeemilisel maastikul aktiivne. Ta on olnud erinevates ülikoolides kriminaalõiguse ja kriminaalmenetluse õppejõud ja mitmete seaduste kommenteeritud väljaannete kaasautor. Soraineni bürooga 2017. aastal liitunud Aasa tuntakse kui ausat ja konstruktiivset inimest.

Koos Norman Aasaga hääletati Soraineni partnerite ringi ka kaheksa aastat tagasi bürooga liitunud Asta Augutytė-Rapkevičienė, kes on tuntust kogunud suurimate Leedu kinnisvaraturul tegutsevate ettevõtete nõustajana. Ta on andnud õigusnõu suurtehingutes nagu SBA Groupi logistikakeskuse müük EfTENile, Ignitise aktsiaemissioon ja Quadrumi kontorihoone ost Deka Immobilieni poolt. Samuti on ta osalenud suurtes energeetika- ja infrastruktuuriprojektides tuumajaamadest raudteedeni.

Sorainen on äriõigusele keskendunud regionaalne advokaadibüroo, mille kontorid Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes töötavad ühtse tervikuna. Bürool on nüüd 33 partnerit, kellest 8 on naised.