Shared Missioni programmi neljas hooaeg on avatud. Tänavu pakume tasuta õigusnõu eelkõige projektidele, mis pakuvad uuenduslikke ja jätkusuutlikke energialahendusi.

Kandideerimisvormi ja lisainfo leiab SIIT. Kandideerimine on avatud 27. märtsist 16. aprillini.

Pakume õigusnõu ettevõtetele, vabaühendustele ja algatustele, mille eesmärk on muuta maailma paremaks uuenduslikul viisil.

Energialahendused läbi innovatsiooni

Kuigi keskendume energiateemale, ootame osalema eri valdkondade organisatsioone. Kandideerima on oodatud nii need, kes arendavad uuenduslikke taastuvenergeetika ja puhta energia projekte ja juurutavad energiasäästlikku tehnoloogiat, kui ka need, kes toetavad muul viisil tõhusa ja rohelise energeetika kasutuselevõttu.

Energiasektor teeb praegu läbi suuri muutusi, pöördudes aina enam säästlike lahenduste poole. Sorainen loodab, et see kõik aitab kaasa nii energeetikajulgeolekule, keskkonnahoiule kui ka uute innovaatiliste ettevõtete tekkele. Soovime sellele kõigele omalt poolt tõuke anda ja seeläbi ellu viia oma sihti: kasvatada üldist jõukust ja heaolu meie regioonis.

Pakume abi kõigis õigus- ja maksuküsimustes, alates organisatsiooni asutamisest ja tööõiguse küsimustest kuni andmekaitse ja rahatõstmiseni. Konkursi korras välja valitud osalejad saavad kokku lepitud tundide raames tasuta õigusabi, mida nad võivad kasutada kalendriaasta lõpuni vabalt valitud õigusteenuse kasutamiseks, välja arvatud vaidluste lahendamine.

Shared Missioni programm

Aastas anname Shared Missioni ja teiste pro bono projektide kaudu üle 100 000 euro väärtuses õigusnõu.

Shared Missioni programm sai alguse 2020. aastal, kui soovisime aidata kaasa regiooni kiiremale taastumisele koroonapandeemia põhjustatud tervise- ja majanduskriisist ning otsustasime pakkuda väärt algatustele tasuta õigusabi.

Pärast edukat ava-aastat sai Shared Mission osaks meie jätkusuutlikkuse strateegiast ja muutus iga-aastaseks projektiks. Oleme tänaseks toetanud enam kui 50 projekti. 2021. aastal sai Shared Mission Financial Timesi advokaadibüroode innovatsiooniauhinna nominendiks.