Et vastu tulla klientide vajadusele kasutada õigusnõustaja teenust senisest paindlikumalt, alustab Sorainen uuendusliku projektipõhise õigusabiteenuse pakkumist. Uus lahendus toetab ettevõttesiseseid õigusosakondi ja on abiks kasvavatele ettevõtetele õigusküsimuste lahendamisel. Leedus on Sorainen üks esimesi advokaadibüroosid, kes sellist rahvusvaheliselt üha populaarsemaks muutuvat teenust pakub.

Leidsime turu vajadusi uurides, et ettevõtted vajavad paindlikke lahendusi, mida kasutada ajal, kui vajadus õigusabi järele on ajutiselt suurenenud. Projektipõhise õigusabi (ingl k interim lawyers, ka lawyers on demand) teenust saavad ettevõtted kasutada töömahukal suurte projektide perioodil, kiire arengu faasis või näiteks lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamisel, et pakkuda lisatuge ettevõttesisestele advokaatidele.

Aitab säästa aega ja hoida kokku kuludelt

Projektipõhine lähenemine võimaldab ettevõtetel õigusabi sisse osta projekti-, ülesande või vajaduspõhiselt ning teenust sujuvalt ja kiirelt muuta või lõpetada. See hoiab kokku nii aega kui kulusid – spetsialisti leidmiseks pole vaja läbida ajakulukaid värbamisprotsesse ning asjatundja saab kaasata täpselt nii kauaks, kui vaja. Samuti kindlustab teenus, et advokaadil on detailsed õigusalased teadmised sektorist ja ta oskab projekte juhtida. Projektipõhise õigusabi fikseeritud hind lubab ettevõttel kulutusi planeerida ja eelarves lisaabiga arvestada. Samuti lähtuvad teenust pakkuvad spetsialistid Soraineni kõrgetest tööstandarditest ning konfidentsiaalsuse- ja riskihaldusega seotud suunistest, et ei tekiks usaldusküsimusi.

Kliendid vajavad paindlikke lahendusi

’’Aitame täita klientide ärivajadusi, pakkudes just neile suunatud lahendusi. Tihti ei vasta advokaadibüroode teenused ettevõtete vajadustele,“ selgitas Soraineni juhtivpartner Laimonas Skibarka. „Otsus sedalaadi uut ja paindlikku teenust Leedu turul pakkuda põhineb rahvusvaheliste turutrendide analüüsil ja põhjalikel kliendiintervjuudel. Meie kogemuse põhjal läheb tihti rohkem energiat  uue advokaadi palkamisele kui ülesande enda täitmisele ning sageli pole ka töötajad lühiajalistest tööotsadest huvitatud. See kõik on loonud niši, mille meie teenus täidab. Ka üha kasvav kaugtöö trend nõuab nii klientidelt kui advokaatidelt paindlikumaid lahendusi. ,” lisas ta.

Teenus alustab Leedust

Projektipõhine teenus võimaldab õigusabi pakkuda vastavalt iga ettevõtte vajadustele – advokaat töötab nii mitmel päeval nädalas kui vaja, kohapeal või kaugtööna. Samuti on kliendil täielik vabadus valida, kui pikaks ajaks ta tuge vajab. Sorainen otsustab ülesannete ja projektide põhjal, milline advokaat kliendile kõige paremini sobiks ning teeb osapooled omavahel tuttavaks. Advokaat on valmis ettevõtet täieulatuslikult toetama peale paarinädalast sisseelamist. Leedus hakkavad spetsialistid kliente teenindama juba oktoobris ning tulevikus kaalub Sorainen teenuse pakkumist ka Läti ja Eesti turgudel.