Aastal 2022 on õiguse eriala tudengite silmis 4 atraktiivseimat tööandjat (254 hulgast):

  • Riigikohus
  • Justiitsministeerium
  • Advokaadibüroo Lextal OÜ ja
  • Advokaadibüroo Sorainen AS

selgus tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 13. aastat läbi viidud õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringus.

Atraktiivsete Tööandjate Päeval tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid majanduse, infotehnoloogia, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas. Soraineni tunnustasid juuratudengid sektori ühe atraktiivsema tööandjana juba teist aastat järjest. Atraktiivse tööandja märgise võttis laval vastu meie talendijuht Kati Luhaäär.

Sorainen atraktiivne tööandja
Soraineni talendijuht Kati Luhaäär atraktiivse tööandja märgisega

Kõige olulisem on võrdne ja aus kohtlemine

Tudengite hinnangul on 2022. aastal kolm kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine, huvitav töö ning hea sisekliima, mida hinnati kõige olulisemaks 50 teguri seast. „Tööandjatel soovitatakse mõelda, kuidas luua emotsionaalselt toetav keskkond töökohal – panustada heade elamuste ning ühiste toredate mälestuste loomisesse. Tööandja ülesanne on ehitada üles ühtekuuluvustunnet ja usaldust. Lisaks soovitatakse tööandjatel mõelda, mis on see miski, mis teeb meid teistest tööandjatest erilisemaks ja kuidas teistest eristuda,“ võttis Kati Luhaäär kokku ettekannetest kõlama jäänud kõige olulisema sõnumi.

IT-sektori populaarsus kasvab

„Sel aastal hindasid tudengid 254 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta-aastalt on kõigi õppurite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus,“ kommenteeris uuringu tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2022. aastal Boltis töötada 73% tudengitest. Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on LHV Pank, kus soovib töötada 70% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja taas Politsei- ja Piirivalveamet, kus soovib töötada 50% kõigist kutsekoolide õpilastest.

Atraktiivse tööandja kvaliteedimärgiga tunnustati tööandjaid 6. septembril Fotografiska galeriis toimuval Instari ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldataval Atraktiivsete Tööandjate Päeval.

Tööootuste ja tööandja maine uuringust

Tööandja brändingu agentuur Instar viis aprillis-mais läbi üle-eestilise töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringu, kus osales ligi 7000 tudengit, kutsekooliõpilast ja töökogemusega inimest õiguse, majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaaria, inseneri, logistika ja teistest valdkondadest. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbiviimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides ja Soomes.