Kaitseministeerium andis esmakordselt üle „Riigikaitsjate toetaja” tunnustused. Eesti Sõjamuuseumis toimunud tänuüritusel osalenud 50 Eesti ettevõtte ja organisatsiooni seas võttis tunnustuse vastu ka meie büroo. Tunnustuse eesmärk on tõsta esile ettevõtteid, kes panustavad riigi julgeolekusse mitte ainult reservväelaste töölt vabastamise näol, vaid toetades riigikaitsjaid vastutuse kandmisel teadlikult.

Kuna seadus ei kohusta ettevõtjaid oma töötajate sissetulekut  riigikaitseliste õppuste ajaks säilitama, on tööandjate enda teha, kui suures ulatuses nad reservväelastest töötajate osalemist riigikaitses toetavad.

Sorainen on „Riigikaitsjate toetaja”
Aku Sorainen võttis vastu „Riigikaitsjate toetaja” tunnustuse.

Palk ja lisapuhkus riigikaitses osalejatele

Sorainenis säilitatakse kaheks nädalaks aastas reservõppekogunemiste ajaks palga ja puhkuse Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmetele ning reservõppekogunemistel osalejatele. Täiendavalt pakume lisapuhkepäevi Kaitseliiduga liitunud baasväljaõppel osalejatele. Esimesel Kaitseliidu või muu riigikaitselise organisatsiooniga liitumise aastal võimaldame viis täiendavat tasustatud puhkusepäeva õppustel osalemiseks. Kõikidele aktiivsetele riigikaitseliste organisatsioonide liikmetele võimaldame alates teisest aastast igal aastal kaks täiendavat tasustatud puhkusepäeva. Reservväelastele pakume kuni kaks nädalat tasustatud puhkust reservõppekogunemistel osalemiseks.

Riigikaitse teemad laiapõhjaliselt pildis

  • Selleks, et kaitsetööstuse ettevõtteid paremini ja mitmekülgsemalt nõustada, asutasime möödunud aastal riigikaitse sektorgrupi ehk advokaatide tiimi, kes on spetsialiseerunud kaitse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja ka riigiasutuste juriidilisele nõustamisele.
  • Hiljutisel Balti M&A ja erakapitali foorumil, kus osales 250 ettevõtjat, panime kokku kaitsetööstuse paneeli, mis kajastas kaitsetööstuse vajadusi investeeringute ja ESG-poliitika uuendamise järele ning viis kokku kaitsetööstuse valdkonna esindajad investoritega.
  • Meie Kaitseliidu liikmetest töötajad korraldavad kolleegidele Kaitseliitu tutvustavaid üritusi ning abistavad liitumisprotsessis. Räägime oma büroo kogunemistel ja koosolekutel palju Kaitseliidu ja riigikaitse tegevustest ja julgustame organisatsiooniga liituma ning riigikaitses erinevatel viisidel osalema.
  • Riigikaitse teemad on tihedalt seotud meie büroo identiteedi ning nii sise- kui ka avaliku kommunikatsiooniga ning selles annavad eeskuju ka meie ettevõtte juhid:

Vaata lisaks intervjuud Aku Soraineniga “Terevisioonis”.