Sorainen tuli turule privaatkliendi teenustega, et aidata jõukaid eraisikuid ja peresid õigusküsimustega nagu varade haldamine, pärandi planeerimine, filantroopia ja kunstiinvesteeringud.

Privaatkliendi meeskonna juht Kärt Anna Maire Kelder loetleb küsimusi, mis oma vara ja pereasju haldaval inimesel võivad tekkida: kinnisvara ja pangakontode haldamine eri riikides, lahutamine välismaal elavast abikaasast, oma nime kui kaubamärgi haldamine, perekonna harta koostamine, välisriigis teenitud tulu topeltmaksustamise vältimine, alaealiste laste pärandiküsimused jne.

Kogemused privaatklientide nõustamises

Sorainen on ennegi töötanud jõukate eraisikute ja ettevõtete asutajate heaks. Näiteks nõustas büroo USAs elavat Leedu kodanikku seoses varade planeerimise, kinnisvara- ja maksuküsimuste ning kodumaiste investeeringutega. Teist eraklienti esindas Sorainen keerulises maksurevisjonis ja kohtueelses vaidluses, mis puudutas finantsvarade maksustamist. Samuti abistas büroo klienti, kes vajas nõu seoses isiklikku kunstikollektsiooni kuuluvate esemete omavolilise kasutamisega.

Lisateave: Privaatkliendi meeskonna juht Kärt Anna Maire Kelder, kart.kelder@sorainen.com, +372 51 992 228

Loe ka: Miks peaks teil tarvis minema advokaati, kui tegelete oma isikliku vara ja pereteemadega?