Sorainen võttis kasutusele Luminance’i tehisintellekti tehnoloogia, et muuta ühinemiste ja ülevõtmistega (M&A) seotud  juriidiliste auditite läbiviimine sujuvamaks. Sorainen proovis Luminance’i Diligence platvormi reaalses piiriüleses M&A tehingus, katsetades tehnoloogia võimet kiirendada ja ühtlustada ajamahukat läbivaatamist.  Enam kui 600 eesti-, leedu-, läti-, inglis-ja hispaaniakeelset dokumenti sisaldavas andmeruumis liigitas Luminance kiiresti andmekogumi andmed dokumendi ja sätte liigi, tegevuse asukoha ning keele järgi, mis muutis läbivaatamise kohe esimesest päevast fookustatuks.

„Luminance’i abil suutsime tuvastada probleemsed valdkonnad palju kiiremini kui käsitsi läbivaatamise teel,“ sõnas Soraineni ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma üks juhte Toomas Prangli. „Tehnoloogia hõlpsasti kasutatav liides tundis kohe ära eri keeled, mida andmeruumis kasutati, ning seega sai tehingu meeskond mitte tundide, vaid minutite jooksul keskenduda eelkõige võimalikele huvipakkuvatele valdkondadele. See koos Luminance’i enda töövoovahenditega, mis võimaldasid meeskonnal lihtsasti anda ja jälgida ülesandeid kolmes tehinguga tegelevas kontoris, tähendas, et meie advokaadid säästsid aega, mis tavaliselt kulub lepingute käsitsi märgistamisele. Tahame kindlasti rakendada  Luminance’i kõigis riikides, kus meie büroo tegutseb.“

Luminance, mis toodi turule 2016. aasta septembris ja mida kasutatakse juba kuuel kontinendil, on juristidele mõeldud tehisintellekti platvorm, mis rakendab masinõpet, et lugeda ja analüüsida lepinguid ning teisi dokumente paljuski nagu inimene, suurendades seega selliste protsesside tõhusust nagu juriidiline audit, nõuetele vastavuse kontroll, e-tõendamine ja lepinguhaldus. Kasutades Cambridge’i ülikooli viimase aja murrangulisi leiutisi kujutuvastuse ja masinõppel vallas ning õiguseksperte  sisendit, oskab Luminance suure hulga dokumentide seas ära tunda ja esile tõsta kõrvalekaldeid, nii et advokaadid saavad oma töös vajalikke prioriteete seada. Äriühingul on kontorid Chicagos ja Singapuris, et rahuldada üha suuremat nõudlust maailma 100 suurimalt advokaadibüroolt.