Täna liitus advokaadibürooga Sorainen konsultatsioonifirma PricewaterhouseCoopers senine juhatuse liige Stan Nahkor, kellest sai Soraineni finantsosakonna regionaalne juht ja juhtkonna liige.

Nahkor selgitas, et Soraineniga pani teda liituma soov huvitava töö järele, mis pakuks uusi järeleproovimata võimalusi. “Olen aastaid töötanud organisatsioonis, kus inimesed on kõige olulisem vara, ning soovin neid teadmisi ka siin rakendada,” märkis Nahkor. Samuti oli uuele finantsosakonna regionaalse juhile töökoha valikul atraktiivne Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes ühtse büroona tegutseva Soraineni rahvusvaheline dimensioon.

Sorainenis on Nahkori tööeesmärkideks muuhulgas tulemuslikkuse mõõdikute (KPI) ja finantsraporteerimise arendamine, eelarveprotsessi ümberkorraldamine ja uue IT-süsteemi juurutamine. Nahkori sõnul peaks tugistruktuur võtma äri poolelt – antud juhul büroo partneritelt ja advokaatidelt – võimalikult palju koormust enda kanda, et põhitegijad saaksid oma tööle, klientide edule kaasaaitamisele keskenduda. Ta lisas, et tunneb advokaatide meeskonnaga liitumisel teatud ootusärevust, sest viimased oskavad teadupärast hästi oma seisukohti kaitsta ja vastuargumente esitada.

„Oleme pikka aega otsinud Soraineni meeskonda finantsvaldkonna tippjuhti, kes suudaks viia meie finantsjuhtimise uuele tasemele ning veelgi rohkem integreeriks ja tugevdaks meie büroo selgroogu – neljas riigis tegutsevat finantsosakonda. Stani oskused ja laialdased kogemused professionaalsete teenuste valdkonnas aitavad tal kindlasti seda saavutada,“ tervitas uut tipptöötajat Soraineni juhtivpartner Toomas Prangli.

Enne Soraineniga liitumist töötas Stan Nahkor alates 1999. aastast PricewaterhouseCoopersis (PwC), aastatel 2003-2005 PwC Toronto kontoris Kanadas. PwC juhatuse liikmena vastutas Nahkor auditiprojektide eest PwC nimel. Tema kliendiportfelli kuulusid peamiselt finants-, ehitus- ja infrastruktuuriettevõtted.

Lisaks vastutas Nahkor PwCs suuresti inimeste töölevõtmise, ajaplaneerimise ja juhendamise eest, värvates viimastel aastatel enam kui poolsada töötajat ning olles mentoriks pea kümnele kolleegile. Ta juhtis PwC finantsteenuste töögruppi, andis avalikke koolitusi ning kuulus rahvusvahelistesse kvaliteedikontrolli meeskondadesse. 

Nahkor on lõpetanud EBSi majanduseriala. Tal on vandeaudiitori kutse, viimased kolm aastat on ta olnud Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tema huvialadeks on tennis ja fotograafia.