Eile õhtul kuulutas Euromoney Legal Media Group oma auhinnagalal „Europe Women in Business Law“ Soraineni naisadvokaadid Balti parimateks naisteks Euroopa äriõiguses. Baltikumi parima büroo tiitli pälvisime teist aastat järjest.

„Eetika, austus ja pideva enesearengu toetamine kuuluvad Soraineni põhiväärtuste hulka. Me oleme teadlikult tegutsenud selle nimel, et kõigil meie büroo liikmetel oleksid võrdsed võimalused karjääri edendamiseks. Meil on hea meel, et oleme oma püüdlusega toetada õigusteenuste turul võrdsust ja erinevusi silma jäänud,“ sõnas partner Karin Madisson.

Žüriile jäid silma järgmised erinevusi ja soolist võrdõiguslikkust toetavad trendid Sorainenis:

  • 66% Soraineni advokaatidest ja peaaegu 20% partneritest on naised. Naiste osakaal advokaatide seas ja juhtivatel kohtadel on kogu aeg püsivalt kasvanud.
  • Alates 2016. aastast on Soraineni partneriteringiga liitunud kolm naist – Piret Jesse Eestis, Lelde Laviòa Lätis ning Saulë Dagilytë Leedus.

„European Women in Business Law Awards” tunnustab ettevõtteid, kes paistavad silma soolise mitmekesisuse, innovatsiooni, mentorluse, töö ja eraelu vahel tasakaalu leidmise, pro bono töö ja talendijuhtimise poolest ning ühtlasi tunnustab ka väljapaistvaid äriõigusega tegelevaid naisadvokaate. Auhinda annab välja Euromoney Legal Media Group, mis koondab enda alla mitu mainekat juriidilist väljaannet, sh Managing Intellectual Property, International Financial Law Review, IFLR1000, International Tax Review, Expert Guides and Benchmark Litigation.