2019. aastal astusime Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) liikmeks, et muuta oma tegevust keskkonnahoidlikumaks ning olla ühiskondlikult veelgi vastutustundlikum ettevõtja. Osalesime VEFi indeksi taotlemises ning meile omistati hõbetaseme kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse ettevõtteid, kes peavad oluliseks jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse ja looduskeskkonna arengusse.

Hõbetaseme kvaliteedimärgis – Väga hea vastutustundlik ettevõte

Hõbetase tähendab, et vastutustundlik tegutsemine on põimitud ettevõtte põhitegevusse. Ettevõte on teadlikult vastutustundlik, näitab üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust vastutustundliku käitumise tagamiseks. Indeks eristab kahte ettevõtete suuruskategooriat: mikro- ja väikeettevõtteid ning keskmisi ja suurettevõtteid. Keskmistelt ja suurettevõtetelt eeldatakse märgise saamiseks ühtlaselt häid tulemusi kõigis valdkondades. Mikro- ja väikeettevõtete korral sõltub märgis ettevõtte üldskoorist. Meie saavutasime mikro- ja väikeettevõtete kategoorias 87% võrreldes parima tulemusega 2019. aastal.

Hõbetase VEF