Veebiseminar „Uued tuuled andmekaitses“

Toimumiskoht: MS Teams live
Toimumisaeg: 09:30-11:30, veebruar 8, 2024
Ürituse keel: eesti ja inglise keel

Sel aastal möödub isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR-i) kohaldumahakkamisest juba 6 aastat. Ometi on andme(kaitse)õigus pidevas muutumises. Julgelt võib öelda, et valdkonnas puhuvad uued tuuled. Euroopa Liit viib ellu Euroopa andmestrateegiat ja asub oluliselt rohkem reguleerima andmetega seonduvat. Enam ei piirduta üksnes isikuandmetega – uute õigusaktidega reguleeritakse ka tööstus- ja äriandmete (taas)kasutamist, jagamist ja liikumist, seda nii avalikus kui ka erasektoris.

Veebiseminaril räägime, kuhu on Euroopa andmestrateegia elluviimine tänaseks jõudnud ja mida see tähendab ettevõtjatele. Räägime, mida on ettevõtjatel võita uuest andmehalduse määrusest (Data Governance Act) ning milliseid võimalusi ja kohustusi seab ahjusoe andmemäärus (Data Act). Tutvustame Euroopa ühtsete andmeruumide kontseptsiooni Euroopa ühtse terviseandmeruumi eelnõu näitel.

Kuid kõigi nende muudatuste taustal pole kuhugi kadunud ka GDPR, mille rakenduspraktika areneb endiselt hoogsalt edasi. Üha enam on fookuses andme- ja tarbijakaitse kokkupuutepunktid – seetõttu räägime, millised eksitavad teenusedisaini võtted on järelevalveasutuste kõrgendatud tähelepanu all. Rahvusvaheline majanduskeskkond toob ka isikuandmete valdkonnas trendina kaasa piiriülesed menetlused. Arutame koos kolleegidega Lätist ja Leedust, milline on Balti riikide andmekaitse järelevalveasutuste praktika piiriülestes menetlustes ja mida peaksid meie regiooni rahvusvaheliselt tegutsevad ettevõtjad isikuandmete töötlemisel arvestama.

Vaata veebiseminari salvestust!

Vaata veebiseminari slaide!

 • 09:30

  Avasõnad, Euroopa andmestrateegia lühitutvustus

  Mihkel Miidla

 • 09:40

  Andmete jagamine ja taaskasutus andmehalduse määruse kontekstis

  Cathriin Torop

 • 10:00

  Mida lubab ja milleks kohustab andmemäärus?

  Liisa Maria Kuuskmaa

 • 10:20

  Euroopa ühtsed andmeruumid: Euroopa terviseandmeruumi näide

  Lise-Lotte Lääne

 • 10:40

  Andme- ja tarbijakaitse hiljutised meetmed: eksitava teenusedisaini (dark patterns) keeld

  Oliver Kuusk

 • 11:00

  Balti riikide andmekaitse järelevalveasutuste piiriülene järelevalvetegevus: menetlus, kaasused ja õppetunnid. Ettekanne on inglise keeles.

  Jürgen Adamson, Zane Akermane, Raminta Matulytė

 • 11:25

  Lõpusõnad

  Mihkel Miidla