Sel aastal möödub isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR-i) kohaldumahakkamisest juba 6 aastat. Ometi on andme(kaitse)õigus pidevas muutumises. Julgelt võib öelda, et valdkonnas puhuvad uued tuuled. Euroopa Liit viib ellu Euroopa andmestrateegiat ja asub oluliselt rohkem reguleerima andmetega seonduvat. Enam ei piirduta üksnes isikuandmetega – uute õigusaktidega reguleeritakse ka tööstus- ja äriandmete (taas)kasutamist, jagamist ja liikumist, seda nii avalikus kui ka erasektoris.

Veebiseminaril räägime, kuhu on Euroopa andmestrateegia elluviimine tänaseks jõudnud ja mida see tähendab ettevõtjatele. Räägime, mida on ettevõtjatel võita uuest andmehalduse määrusest (Data Governance Act) ning milliseid võimalusi ja kohustusi seab ahjusoe andmemäärus (Data Act). Tutvustame Euroopa ühtsete andmeruumide kontseptsiooni Euroopa ühtse terviseandmeruumi eelnõu näitel.

Seminari ajakavas vastaval ajatemplil klõpsates saad liikuda otse sind huvitava teema juurde:

0:00:00 Avasõnad ja Euroopa andmestrateegia lühitutvustus. Mihkel Miidla

0:10:48 Andmete jagamine ja taaskasutus andmehalduse määruse kontekstis. Lise-Lotte Lääne

0:31:10 Mida lubab ja milleks kohustab andmemäärus? Liisa Maria Kuuskmaa

0:53:13 Euroopa ühtsed andmeruumid: Euroopa terviseandmeruumi näide. Lise-Lotte Lääne

1:13:49 Andme- ja tarbijakaitse hiljutised meetmed: eksitava teenusedisaini (dark patterns) keeld. Oliver Kuusk

1:32:06 Balti riikide andmekaitse järelevalveasutuste piiriülene järelevalvetegevus: menetlus, kaasused ja õppetunnid. Ettekanne on inglise keeles. Jürgen Adamson, Zane Akermane, Raminta Matulytė

Vaata ka veebiseminari slaide!